Henkilöstöstrategiamme

henkilöstöstrategia

Henkilöstöstrategiamme kulmakivet ovat ammatillinen liikkuvuus, tiimien monimuotoisuus, työntekijöiden sitouttaminen ja osaamisen kehittäminen.

Henkilöstön sisäinen liikkuvuus

Urakehitys on keskeisessä roolissa ammattitaidon siirtämisessä ja jakamisessa yhtiömme ja henkilöstömme jatkuvan kehittymisen tukemiseksi. Urakehitys voi tarkoittaa sekä liikkuvuutta ylöspäin organisaatiotasolla, että liikkuvuutta yksiköiden, liiketoimintojen tai osastojen välillä.

Tiimien monimuotoisuus

Haluamme, että meillä on mahdollisimman monipuolista osaamista ja uskomme, että monimuotoisten tiimien rakentaminen on rikkaus myös liiketoimintamme kannalta. Panostamme siihen, että eri sukupuolten edustajat, eri-ikäiset, eri kansallisuudet sekä erilaiset koulutus- ja kulttuuritaustat ovat monipuolisesti edustettuina henkilöstössämme.

Työntekijöiden sitouttaminen

Haluamme tarjota työympäristön, jossa henkilöstömme on motivoitunut, onnistumisen elämykset ovat tärkeä osa arkea, ja kaikki saavat hyödyntää omaa potentiaaliaan. Sitoutumista luodaan mm. yhteistyön, joustavuuden, palautteen annon, elinikäisen oppimisen ja terveisiin elämäntapoihin kannustamisen kautta. Henkilöstötutkimuksen ja kehityskeskusteluiden avulla pyritään jatkuvasti kehittämään henkilöstön viihtyvyyttä ja sitoutumista.

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on osa kaikkea, mitä teemme! Haluamme, että henkilöstömme saavuttaa koko potentiaalinsa yrityksessämme. Tämän vuoksi henkilöstöprosesseihimme kuuluu aktiivinen avainpelaajien ja -osaamisen tunnistaminen sekä henkilöstön jatkuva koulutus ja kehitys. 

 

 

 

workplace

Back top