Jarkko

Jarkko
Ostaja

Tehtäväsi:
Työskentelen ostajana. Työni sisältää paljon tapaamisia ja neuvotteluja toimittajien kanssa, sopimusasioita sekä ostoprosessin muita tukitehtäviä. Olen osallistunut implementointiprojekteihin sekä toiminnanohjausjärjestelmän Key User -tehtäviin. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa ostoista ammatillisen oston piiriin ja varmistaa tavaroiden sekä palvelujen saatavuus laadukkaasti, kilpailukykyisesti ja vastuullisesti. Pyrimme hyödyntämään  toimittajien innovaatioita ja  yksiköiden ja toimintojen välisiä synergioita.

Tyypillinen työpäiväsi:
Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia. Ne sisältävät  mm. toimittajatapaamisia, auditointeja, sisäisiä neuvotteluja ja projekteja sopimusasioiden ja muiden tukitehtävien parissa.

Mikä työssäsi on parasta?
Työn vaihtelevuus ja itsenäisyys. Saan paljon vastuuta, mutta tarvittaessa myös tukea. Tavatessani toimittajia, pyrin aina oppimaan uusia asioita ja käytäntöjä eri aloihin liittyen. Pystyn itse vaikuttamaan melko paljon työni sisältöön.

Millaista Saint-Gobainilla työskenteleminen on?
Kansainvälisyys näkyy paljon työssäni Saint-Gobainilla. Konsernilta saa tukea omiin tehtäviin esimerkiksi e-työkalujen käytössä ja muussa konsernioston toiminnassa. Arvostan rentoa, mutta asiantuntevaa ilmapiiriä, sekä työnantajan panostusta liikunnallisiin vapaa-ajan tapahtumiin.

Miksi kannattaa tulla töihin juuri Saint-Gobainille?
Saint-Gobain tarjoaa kansainvälisenä konsernina kehittymismahdollisuuksia ja paljon eri toimintojen asiantuntemusta. Omalla aktiivisuudella ja innovatiivisuudella pystyy vaikuttamaan asioihin.  

Back top