Kaisa Ara

Kaisa Ara
Henkilöstöjohtaja, Saint-Gobain Finland Oy

Kaisan moninainen urapolku

Kaisa Ara tuli aikoinaan taloon suoraan koulun penkiltä tehtyään diplomi-insinöörityönsä paperiteollisuudelle vuonna 2007. 
    
– Kesätyöt ja DI-työni paperiteollisuudessa johdattivat minut prosessiteollisuuden laajaan ja mielenkiintoiseen maailmaan, eikä paluuta enää ollut - valmistava ympäristö vei sydämeni, Kaisa kuvailee. 

Kaisan valmistuessa paperiteollisuus oli murroksessa, joten hän haki töitä prosessiteollisuudesta ja myös muilta teollisuuden aloilta. Vastaan tuli sopivan kuuloinen paikka Isoverilla.

– Huomasin Isoverin avoimen tehtävän TE-keskuksen sivuilla, ja se vaikutti mielenkiintoiselta sekä monipuoliselta. Jo silloin myös kansainväliset mahdollisuudet kiinnostivat, Kaisa kertoo.

Vuodet Isoverilla kehityksen parissa

Kaisa työskenteli Isoverin Hyvinkään tehtaalla prosessi-insinöörinä vuosina 2007-2009. Hänen työhönsä kuului tuolloin lasivillan valmistusprosessin analysointi ja kehitys.

Vuonna 2009 Kaisan työnkuva muuttui prosessikehitysinsinööriksi, jolloin hänen vastuulleen tuli myös puhallusvillan valmistuksen kehitys. Kaisasta tuli tuolloin myös esihenkilö ensimmäistä kertaa urallaan.

Vastuu lisääntyi tehdaspäällikön tehtävissä Weberillä

Vuonna 2012 Kaisa siirtyi tehdaspäälliköksi Weberin tehtaalle Oittiin, jossa hänen vastuullaan oli Leca-soraharkkojen tuotanto, niin taloudellisesta näkökulmasta kuin henkilöstövastuunkin osalta. 

Taloudellinen vastuu piti sisällään muun muassa budjetoinnin, investoinnit ja ostotoimintaa, kun taas henkilöstövastuun piiriin kuului työturvallisuus laaja-alaisesti riskinarvioinneista työhygieenisiin mittauksiin, työhyvinvointi sekä rekrytoinnit. 

– Tehdas oli tuolloin meidän ainoa Leca-harkkotehtaamme, joten tehtävään kuului myös harkkojen toimitusketjun vastuu, eli tuotannonsuunnittelu ja toimitusvarmuuden takaaminen, Kaisa sanoo. Nykyisin tehdas on osa Lecaa.

Lisäkokemusta ja -vastuuta ulkomailta, sekä paluu Suomeen Gyprocin riveissä
    
Vuonna 2016 Kaisa pääsi kansainväliseen tehtävään, kun siirtyi Norjaan Gyprocin Fredrikstadin tehtaalle tuotantopäälliköksi. Kipsilevytehtaan tuotantopäällikön tehtäviin kuului tuotannon tiimin henkilöstövastuu, toimintavarmuuden kehitysvastuu, taloudellinen vastuu ja raaka-aineiden hankintavastuu.

Vuonna 2017 Kaisa palasi Suomeen tuotantojohtajaksi Gyprocin Kirkkonummen tehtaalle. Tehtävät olivat aika vastaavat kuin harkkotehtaalla aiemmin, mutta tällä kertaa Kaisalla oli kokonaisvastuu taloudesta, tehtaasta ja henkilöstöstä.

– Näiden lisäksi varasto- ja kunnossapitotoiminnot kuuluivat myös molemmissa tehtävissä organisaatioihini. Minulla oli myös toimitusketjuvastuu tuotannon ja varastotoimintojen osalta, Kaisa kertoo.

Hyppy henkilöstöjohtajan kenkiin
    
Vuodesta 2020 Kaisa on toiminut Saint-Gobainin henkilöstöjohtajana positiossa, joka kattaa kaikki Suomen liiketoiminnat. Kaisan tontilla ovat koko henkilöstöä koskevat henkilöstöpolitiikat, henkilöstöstrategian toteuttaminen, sekä vastuullinen henkilöstöjohtaminen ja sen mukaiset linjaukset läpi työsuhteen.

– Nykyinen tehtäväni on todella mielenkiintoinen ja palkitseva! Vastaan muun muassa osaltani noin 700 henkilön työhyvinvoinnista ja kehitysmahdollisuuksista, Kaisa kuvailee.

Konsernin arvot ja työkulttuuri ovat siivittäneet monipuolisen urapolun

15 vuoden mittaiselle uralle Saint-Gobainilla on mahtunut paljon.

– Uraani Saint-Gobainilla on kuulunut paljon vaihtelua. Jokaisessa tehtävässä olen oppinut jotain uutta, kun esimerkiksi tuotannossa tai työsuhdeasioissa tilanteet ovat hieman erilaisia. Tärkeää joka tehtävässä on ollut ihmisten kanssa työskentely ja se, että voi omalta osaltaan rakentaa sellaista työpaikkaa, jossa osaavat henkilöt voivat hyödyntää osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla, Kaisa kertoo. 

Myös Saint-Gobain on ollut arvoiltaan Kaisalle sopiva työnantaja.

– Minun on ollut helppo samaistua konsernin arvomaailmaan, joka takaa monipuoliset mahdollisuudet itsensä kehittämisen suhteen niin koulutuksien kuin työtehtävien kautta. Lisäksi on ollut suuri ilo saada tehdä töitä huippuosaajien rinnalla nämä vuodet!

Lue lisää uratarinoita tästä.

Back top