Miksi Saint-Gobain?

Miksi Saint-Gobain

Saint-Gobainilla on erinomaiset mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehittymiseen ja kasvuun. Meille henkilöstön kehittäminen merkitsee työntekijöiden motivaation tukemista ja jatkuvan kehittymisen edistämistä linjassa yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa. Kannustamme ja tuemme työntekijöidemme henkilökohtaista ja ammatillista kasvua ja kehitystä tarjoamalla heille monia erilaisia kehittymismahdollisuuksia, kuten koulutusta, sisäistä liikkuvuutta ja työssä oppimista. Kansainvälisenä organisaationa tarjoamme monipuolisia kouluttautumis- ja uramahdollisuuksia niin Suomessa kuin ulkomailla.

Kannustamme aktiiviseen vuorovaikutukseen sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välillä, sillä parhaat ideat ja ratkaisut syntyvät aina yhteistyössä. Kehitämme esimiestyötä aktiivisesti mm. erilaisten koulutusten avulla, jotta esimiehillämme on tarvittava tietotaito toimia oman tiiminsä innostavana ohjaajana ja luoda hyvät edellytykset yhdessä toimimiselle.

Panostamme työyhteisön viihtyvyyteen ja toimivuuteen. Työhyvinvointimme syntyy yhteistyötä tekemällä& ja näkyy innostuneisuutena, hyvänä yhteishenkenä ja sitoutumisena sekä työn tuloksellisuutena ja laadukkuutena. Turvalliset työympäristöt, osaava johtaminen ja mielekkäät työtehtävät luovat perustan työhyvinvoinnille. Työkavereiden kesken vallitsee hyvä yhteishenki ja yhteinen, Saint-Gobainilainen tapa toimia.

Olemme Top Employer's Instituten sertifioima Top Employer 2022 -huipputyönantaja. Sertifikaatti on myönnetty hyvistä henkilöstökäytännöistämme, joita kehitämme jatkuvasti.

 

 

 

video

Back top