Pauliina

Pauliina
Tehtaanjohtaja, ISOVER

Aloitin työskentelyn Saint-Gobainilla heti valmistumiseni jälkeen 2007. Olen toiminut urani aikana useissa eri rooleissa niin tuotannon tehtävissä kuin turvallisuus ja ympäristöpuolella. Vuoden 2020 lopusta lähtien olen toiminut Hyvinkään ISOVER-tehtaan tehtaanjohtajana.

Työssäni varmistan, että tehtaassa tuotetaan laadukkaita tuotteita asiakkaiden tarpeisiin. Autan osastoja toimimaan strategian mukaisesti ja varmistan tavoitteiden toteutumisen. Tärkeä osa työtä on toiminnan ja henkilöstön kehittäminen ja uusien innovaatioiden eteenpäin vieminen.

Päivittäin vastaan tulee uusia asioita ja haasteita, mutta niistä selvitään hyvän yhteistyön avulla. Tärkeä osa työtä onkin työkaverit. Hyvässä työyhteisössä on laaja kirjo erilaista osaamista ja erilaisia persoonia. Jokainen voi omalla tekemisellään vaikuttaa toimintaa ja asioiden eteenpäin viemiseen.

Back top