Pauliina

Pauliina
Tehdaspäällikkö, ISOVER

Saint-Gobainilla 14 vuotta

Aloitin työskentelyn Saint-Gobainilla heti valmistumiseni jälkeen. Olen toiminut urani aikana useissa eri rooleissa niin tuotannon tehtävissä kuin turvallisuus ja ympäristöpuolella. Vuoden 2020 lopusta lähtien olen toiminut Hyvinkään ISOVER-tehtaan tehdaspäällikkönä.

Tehdaspäällikkönä varmistan, että tehtaassa tuotetaan laadukkaita tuotteita asiakkaiden tarpeisiin.  Autan osastoja toimimaan strategian mukaisesti ja varmistan tavoitteiden toteutumisen. Tärkeä osa työtä on toiminnan ja henkilöstön kehittäminen ja uusien innovaatioiden eteenpäin vieminen.

Päivittäin tulee eteen uusia asioita ja haasteita, mutta niistä selvitään hyvän yhteistyön avulla. Tärkeä osa työtä onkin työkaverit. Hyvässä työyhteisössä on laaja kirjo erilaista osaamista ja erilaisia persoonia. Jokainen voi omalla tekemisellään vaikuttaa toimintaa ja asioiden eteenpäin viemiseen.

Back top