Tavat toimia

Saint-Gobainilainen tapa toimia

tapatoimia

 

Me Saint-Gobainilla olemme ylpeitä kulttuuristamme, joka perustuu viiteen eri toimintatapaan - Saint-Gobainilaiseen tapaan toimia.

Tunne asiakas

Sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, ennakointi ja täyttäminen.

Toimi kuin yrittäjä

Vahva sitoutuminen ja vastuun ottaminen omasta työstä ja sen tuloksista. Rohkeus ottaa riskejä ja tehdä päätöksiä tulosten ja toimintakyvyn kehittämiseksi.

Innovoi

Avoimuus, uudella tavalla ajatteleminen sekä uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittäminen ja testaaminen.

Ole ketterä

Nopeus ja joustavuus sekä toiminnassa että ajattelussa. Muutosten tehokas omaksuminen ja niiden aktiivinen edistäminen.

Rakenna avointa ja osallistavaa kulttuuria

Avoimuus, erilaisuuden kunnioittaminen, jatkuva palautteenanto, kiinnostus uusia työskentelytapoja kohtaan, yhteistyö ja muiden mukaan ottaminen.

Back top