EPD-generaattori tuo helppoutta, nopeutta ja tehokkuutta ympäristöselosteiden laatimiseen

Pe, 27.09.2019 - 08:52
Viime vuosiin asti ympäristöselosteita on laadittu lähes käsityönä ja yksittäisen selosteen julkaiseminen on voinut yllättää kustannuksillaan. Digitalisaation myötä tarjolla on uusia työkaluja, kuten Weberin Pohjoismaissa käyttämä LCA.no:n EPD-työkalu.
Saint-Gobain Weber julkaisee ympäristöselosteita EPD Norge -tietokantaan LCA.no:n EPD-työkalun avulla.

Rakennustuotteiden ympäristöselosteilla on merkittävä rooli rakennussektorin hiilijalanjäljen pienentämisessä: EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste kertoo tuotteen ympäristövaikutukset läpinäkyvästi, luotettavasti ja määrämittaisesti koko elinkaaren ajalta. Ympäristöselosteiden avulla voi nähdä kuinka paljon hiilidioksidia tuotteiden valmistuksessa syntyy ja tätä kautta rakennuksiin sitoutuu. Saint-Gobain on julkaissut jo yli 900 EN 15804 -standardin mukaista, kolmannen osapuolen verifioimaa ympäristöselostetta ja hyödyntää ympäristöselosteiden perustana olevaa elinkaariarviointia tuotekehityksen työkaluna.

Ympäristödokumentaation pilvipalveluihin erikoistunut norjalainen LCA.no AS on kehittänyt EPD -työkalun helpottamaan ja nopeuttamaan ympäristöselosteiden laatimista sekä julkaisua EPD Norgen tietokannassa. Hieman yksinkertaistaen prosessi etenee niin, että aluksi luodaan yritys- tai toimialakohtainen todennettuun tietoon (esim. tuotekohtaiset ympäristöselosteet) perustuva tietokanta, johon syötetään raaka-aineiden, eri energiamuotojen, logistiikan ja jätteiden käsittelytapojen ympäristöprofiilit. Kun tietokanta on perustettu, yritys voi itse syöttää tuotteen valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden, pakkausmateriaalien, energian, tuotannossa syntyvän hukan eli jätteen määrät sekä eri materiaalivirtojen kuljetusmuodot ja etäisyydet. Tämän jälkeen EPD-työkalu laskee syötetyistä tiedoista standardien ja tuotekategoriasääntöjen mukaiset ympäristövaikutukset.

EPD-työkalu, sen toimivuus ja laskenta-algoritmit ovat kolmannen osapuolen tarkastama ja verifioima. EPD-työkalun käyttäjien tulee olla LCA.no:n koulutuksen kautta pätevöityneitä työkalun käyttöön. Tiedon oikeellisuuden ja laadun varmistamiseksi tarvitaan vähintään kaksi käyttäjää: yksi syöttää tiedot ja toinen vastaa sisäisestä tarkastuksesta. Lopputuloksena syntyy EPD Norge:n tarkastusta ja julkaisua vailla oleva kolmannen osapuolen todentama, objektiivinen ja vertailukelpoinen ympäristöseloste.

Työkalu sopii etenkin valmistusmenetelmiltään standardoitujen ja keskenään saman tyyppisten tuotteiden, kuten laastien, sementin ja asfaltin, elinkaarivaikutusten laskemiseen ja ympäristöselosteiden julkaisemiseen.

– Esimerkiksi Weberin valmistuksessa prosessi ja raaka-aineet ovat pitkälti samoja, vaikka raaka-aineiden määrät vaihtelevat eri tuotteissa. EPD-työkalu esimerkiksi mahdollisti yhdeksän tuotekohtaisen kiinnityslaastiympäristöselosteen julkaisemisen ennätysajassa viime keväänä. Lisäksi työkalu mahdollistaa projektikohtaisten ympäristöselosteiden laadinnan vaikkapa tarjouksen liitteeksi. Puhumattakaan EPD-työkalun helppoudesta muuntaa perinteinen pdf-selosteen tieto aidosti digitaalisesti liikkuvaksi dataksi. Näin voimme palvella asiakkaitamme ihan uudella tavalla, Saint-Gobain Weberin tuotepäällikkö Christoffer Mannström sanoo.

Saint-Gobain on edistänyt vastaavien työkalujen käyttöönottoa myös Suomessa ympäristöselosteiden julkaisemiseksi suoraan RTS (Rakennustietosäätiö) EPD- tietokannassa. RTS julkaisikin jo alkuvuodesta ohjeistuksen EPD-työkalujen verifiointiin ja käyttöönottoon.

Tutustu tarkemmin EPD generator -työkaluun ja EPD Norgeen

Back top