Kestävää tulevaisuutta rakentamassa

Ma, 12.09.2022 - 10:38
Saint-Gobain on mukana World Green Building Week -teemaviikolla 12.-16.9. Tapahtuman teemana on tänä vuonna heikoimpien yhteisöjen sekä yksilöiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen – kaikilla on oikeus kohtuuhintaiseen ja terveelliseen asumisseen.
Kestävää tulevaisuutta rakentamassa

Kansainvälinen World Green Building Week -teemaviikko järjestetään tänä vuonna kolmattatoista kertaa ja olemme jälleen ilolla mukana tapahtumassa kestävän rakentamisen asiantuntijana ja kumppanina. Suomessa tapahtuman toteutusta koordinoi Green Building Council Finland (FIGBC).

Teemaviikko keskittyy erityisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseen

Vuonna 2022 World Green Building Weekin teemana on kaikkein heikoimpien yhteisöjen ja yksilöiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen, oikeus kohtuuhintaiseen, terveelliseen asumiseen. Viikon #BuildingforEveryone-teema huomioi erityisesti vielä syntymättömät ihmiset. Kaiken mitä nyt suunnittelemme, tuotamme tai rakennamme, on oltava tulevaisuuden kestävää.

Rakennettu ympäristö on merkittävässä osassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimintakyvyn tukemisessa. Kestävästi rakennettu ympäristö antaa turvaa myös ilmaston lämpenemisen vaikutuksilta ja siksi Suomessa tuetaankin kestävää vihreää siirtymää monin tavoin. 

Yhteistyötä tarvitaan koko toimialan ajattelutavan muuttamiseksi. Siinä edelläkävijäyrityksillä on vastuullinen rooli.

Aktiivinen rooli yhteistyöverkostossa luo yhteistä pohjaa muutokselle

Kuluneen vuoden aikana olemme jatkaneet aktiivista osallistumista FIGBC-verkoston hankkeisiin ja asiantuntijatyöhön. 

Toimitusjohtajamme Olli Nikula toimii #BuildingLife-hankkeen lähettiläänä, ja vastuullisuuspäällikkömme Anne Kaiser on vuoden 2022 alusta ollut FIGBC:n hallituksen puheenjohtaja. Kaiser on ollut FIGBC:n hallitustoiminnassa mukana jo vuodesta 2018.

Vuonna 2022 FIGBC-toimikunnissa on ollut edustamassa myös aiempaa enemmän saintgobanilaisia, kun uusina jäseninä aloittivat Anton Sjöblom, Wilma Siitonen, Viktor Lax ja Max Lauren.

– On tärkeää, että meillä on monipuolinen edustus toimikunnissa. Kun tuodaan mukaan asiantuntijoita eri puolilta organisaatiota, saadaan keskusteluun laaja-alainen joukko näkökulmia, ja samalla viedään uutta tietoa kestävästä, vähähiilisestä rakentamisesta yhä laajemmalle meidän organisaatiossamme, Kaiser sanoo.

– Kiinteistöala on ison haasteen keskellä, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Toimikunnat ovat hyvä mahdollisuus yhteistyölle ja uusien avauksien tekoon, lisää Viktor Lax, Saint-Gobain Finlandin markkinointijohtaja.

Nollat taulussa 2035 – kuinka se tehdään?

Julkaisimme keväällä 2022 hiilitiekarttamme, jossa kerromme kuinka Saint-Gobain Finland aikoo saavuttaa vuoteen 2035 mennessä asettamansa hiilineutraalisuustavoitteen.
 
Tekemämme hiilipäästölaskenta perustuu kansainväliseen hiilipäästöjen laskenta- ja raportointistandardiin, Greenhouse Gas Protocoliin, jossa päästöt jaetaan kolmeen vaikutusalueeseen eli scopeen. Scope 1 -luokkaan kuuluvat yrityksen suorat päästöt, scope 2 -luokkaan taas tuotannon epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt. Scope 3 -luokkaan kuuluvat yrityksen toimintaan liittyvän koko arvoketjun epäsuorat päästöt.

– Vuoden 2021 kokonaishiilipäästömme oli 143 tuhatta tonnia hiiltä vuodessa, joista suorien päästöjen osuus oli noin 25 prosenttia ja loput 75 prosenttia päästöistä tuli arvoketjustamme. Näihin epäsuoriin päästöihin emme voi itse suoraan vaikuttaa, joten niiden osalta pitää tehdä yhteistyötä arvoketjumme kanssa, kertoo Kaiser.

Keskitymme vastuullisuustyössämme erityisesti kolmeen keskeiseen teemaan: hiilipäästöihin ja ilmastoon, resursseihin ja kiertotalouteen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Näistä erityisesti ensimmäiseen teemaan liittyvällä energiatehokkuudella, raaka-aineilla, logistiikalla ja tuotteiden pakkauksilla on suurin merkitys kokonaishiilipäästölukuun.

Vastuullisuustiimi täydentyi ilmastovaikutusosaajalla

Kesäkuussa 2022 vastuullisuustiimimme vahvistui edelleen, kun Päivi Pesu nimitettiin ilmastovaikutusinsinööriksi. Titteli on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

– Päivi on timanttinen asiantuntija, jolla on myös sydän mukana tekemisessä, kuvailee Kaiser.

Ilmastovaikutusinsinöörin työ on ilmasto- ja ympäristövaikutusten sekä luonnon monimuotoisuuden hallintaa. Yritys- ja tuotetason hiilipäästölaskennan ohella Pesun vastuulla on biodiversiteettimittareiden ja viitekehyksen seuranta sekä kehittäminen. 

– Asioita olisi tärkeä aina miettiä monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi kiertotalous on hyvä keino vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, mutta se saattaa samalla myös hetkellisesti nostaa hiilipäästöjä, kun kierrätettävää materiaalia käsitellään, Pesu sanoo.

Päivi tekeekin läheistä yhteistyötä samassa tiimissä työskentelevän kiertotalousinsinööri Tuomas Kohvakan kanssa. 

Kiertotalouden kehittäminen vaatii koko arvoketjun yhteistyötä

Hiilipäästöjä on mahdoton vähentää ilman yhteistyötä koko arvoketjun toimijoiden kesken. 

– Me haluamme toimia näissä verkostoissa edelläkävijänä ja siksi käymme jatkuvaa keskustelua sidosryhmiemme kanssa uusien, ympäristöä vähemmän kuormittavien ratkaisujen löytämiseksi, Kaiser sanoo.

Hyvänä esimerkkinä yhteistyötä toimijoiden kesken toimii kipsin kierrättäminen. Saint-Gobain Finlandilla on oma kipsinkierrätyslaitos Kirkkonummella, jonne toimitetaan vuosittain noin 15 tuhatta tonnia kierrätyskipsiä. 

– Oikein käsiteltynä kipsi kiertää ikuisesti, Kaiser sanoo.

Hiilineutraaliuden tavoittaminen edellyttää innovaatioita ja koko alan yhteiskehittämistä

Saint-Gobain Finland kehittää ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia raaka-aineita, joiden avulla voi korvata neitseellisiä tai päästöintensiivisiä raaka-aineita. 

Kehitämme vähäpäästöisempiä ja vastuullisempia tuotteita ja palveluita, joiden avulla voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään omia ilmastovaikutuksiaan.

Olemme myös mukana useassa innovaatiohankkeessa, joiden avulla kehitetään koko alan vähähiilisyyttä, kuten EU-rahoitetussa kiertotalouden WOOL2LOOP-innovaatiohankkeessa. Vuoden 2022 lopulla päättyvän hankkeen tavoitteena on korvata hiilidioksidipäästöintensiivistä sementtiä rakennusmateriaaleissa mineraalivillajätteestä valmistetun geopolymeerin avulla.

– Olemme myös sitoutuneet Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen erityisesti pakkausmateriaaleissa käytettävien kierrätysraaka-aineiden ja pakkauskierrätettävyyden osalta. Sitoutuminen antaa meille mahdollisuuksia yhteistyöhön ja kehitykseen yli koko rakentamisen arvoketjun ja oman toimitusketjumme, Kaiser kertoo.

Seuraa vastuullisemman rakentamisen teemaviikkoa somessa

Kampanjan tunnisteena toimivat tänä vuonna #WGBW2022 ja #BuildingforEveryone. 
Seuraa julkaisuja somessa:

>> Saint-Gobain Finland: LinkedIn ja Twitter
>> Green Building Council Finland: LinkedIn ja Twitter

Lue lisää viikon tapahtumista Suomessa Green Building Council Finlandin sivuilta.

Uutisia ja artikkeleitamme vuoden varrelta

Back top