Kestävät rakennusratkaisut syntyvät tiedolla ja yhteistyöllä

To, 06.06.2019 - 12:50
Kestävät rakennusratkaisut syntyvät tiedolla ja yhteistyöllä

Kiinnostus vastuullisiin, vihreän rakentamisen ratkaisuihin on kasvanut merkittävästi viime aikoina. Läpinäkyvä, koko arvoketjun läpi ulottuva tieto rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista ja terveyshyödyistä näyttelee yhä keskeisempää roolia rakennusalalla, toteaa Saint-Gobainin kestävän kehityksen johtaja Emmanuel Normant.

WCEF2019-kiertotaloustapahtuman yhteydessä 5.6. järjestetyn Rakentaminen + Kiertotalous -seminaarissa pohdittiin kestäviä rakennusratkaisuja ja kiertotalouteen perustuvaa suunnittelua. Puhujina oli kattava joukko rakennetun ympäristön kiertotalouden asiantuntijoita Suomesta, Yhdysvalloista ja Euroopasta.

– Suurimmat rakennusalaan vaikuttavat trendit ovat juuri nyt hiilineutraalius, kiertotalous ja hyvinvointia tukevat terveelliset ratkaisut. Saint-Gobain toimii globaalisti, joten meillä on suuri vastuu tarjota ympäristöystävällisiä ja terveellisiä rakennusmateriaaleja, kertoo Ranskasta tapahtumaan saapunut Saint-Gobainin kestävän kehityksen johtaja Emmanuel Normant.

Saint-Gobainille vastuullisuus ja käyttäjän mukavuus eivät ole kilpailevia tavoitteita, vaan pikemminkin toisiaan täydentäviä asioita.

– Tutkimukset osoittavat, että kestävästi rakennetut, laadukkaita rakennusmateriaaleja hyödyntävät ja vastuullisesti suunnitellut sairaalat, koulut ja työpaikat tuovat käyttäjilleen monenlaisia hyötyjä hyvinvoinnin kannalta. Nämä terveyshyödyt näkyvät esimerkiksi potilaiden nopeampana toipumisena, koululaisten parempana keskittymiskykynä ja vähäisempinä sairauspoissaoloina työpaikoilla, Normant huomauttaa.

Muutos edellyttää luotettavan ja läpinäkyvän tiedon jakamista

Kun aiemmin ympäristöselosteet ja elinkaariarvioinnit kiinnostivat vain erikoisasiantuntijoita, nyt tietoa kaipaa koko ala.

– Asiakkaamme kaipaavat eniten tietoa tuotteidemme hiilijalanjäljestä, luonnonvaraintensiteetistä ja terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Jos haluamme pienentää rakennuksen tai rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia, ensin on ymmärrettävä mitä vaikutukset ovat. Tähän tarvitaan luotettavaa ja läpinäkyvää, laajasti saatavilla olevaa tietoa, Normant toteaa.

Vastuullisuuden vieminen käytäntöön ja muutoksen aikaansaaminen rakennusalalla vaatii myös digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä, sillä tiedon täytyy kulkea koko arvoketjun läpi.

– Tieto saa aikaan toimintaa, ennen pitkää. Olemme tehneet elinkaariarviointia pitkään ja meillä on menetelmään pohjautuvia EPD-ympäristöselosteita jo lähes 900. Älykäs, vastuullinen rakentaminen edellyttää objektiivisen tiedon jakamista ja yhteistyötä globaalien ja paikallisten verkostojen kanssa. Haluamme kuulua vahvasti vihreän rakentamisen kärkiporukkaan.

Back top