Kohti vähähiilistä rakentamista – ympäristöselosteilla suuri merkitys

Ti, 10.09.2019 - 13:21
EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste kertoo tuotteen ympäristövaikutukset sen elinkaaren aikana läpinäkyvästi, luotettavasti ja määrämittaisesti. Ympäristöselosteet auttavat valitsemaan kestävämpiä rakennustuotteita ja materiaaleja
Kohti vähähiilistä rakentamista – ympäristöselosteilla suuri merkitys

Rakennusmateriaaleihin sitoutunut hiili ja suunnitteluratkaisujen ympäristövaikutukset ovat nousseet yhä keskeisempään rooliin luonnonvarojen ehtyessä ja ilmastolle haitallisten päästöjen lisääntyessä. Jotta rakennetun ympäristön ekologista jalanjälkeä voidaan pienentää, tarvitaan luotettavaa ja läpinäkyvää, koko arvoketjun ja elinkaaren läpi ulottuvaa tietoa tuotteiden vaikutuksista ympäristölle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Yksi tärkeimmistä työkaluista kestävässä, hiilineutraalissa ja kiertotaloutta edistävässä rakentamisessa ovat ympäristöselosteet eli EPD:t, joiden sisältämän elinkaariarviointiin perustuvan tiedon avulla kestävä suunnittelu ja vastuullinen resurssien käyttö on helpompaa ja tehokkaampaa. Ympäristöselosteet kertovat tuotteen ympäristövaikutukset, kuten CO2-päästöt, koko elinkaaren ajalta aina raaka-aineiden hankinnasta hävittämiseen saakka.

Parempia elinympäristöjä läpinäkyvän ja luotettavan tiedon avulla

Kasvava tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä asettaa paineita – ja toisaalta avaa mahdollisuuksia – yrityksille kehittää tuotteita ja ratkaisuja, joissa säästetään energiaa, neitseellisiä raaka-aineita tai suunnitellaan materiaalit ja tuotteet kiertotalouden mukaan uudestaan käytettäviksi elinkaarensa lopussa. Vastuullisuuden merkityksen kasvaessa huoli ympäristöstä ja toisaalta kiristyvä viranomaissäätely ja sidosryhmien vaatimukset ohjaavat myös rakennusalan toimijoita tarkastelemaan ja mittaamaan ympäristötehokkuuttaan yhä tarkemmin.

– Kiinteistöjen rakennuttajat ja omistajat haluavat yhä useammin, että rakennuksella on kansainvälinen tai paikallinen ympäristösertifikaatti, kuten BREEAM, LEED, RTS tai Joutsenmerkki. Sertifikaatit osoittavat, että kiinteistöt on toteutettu kestävillä ympäristöratkaisuilla ja rakennettu laadukkaasti. Ympäristöluokitukset myös ajavat käyttämään rakennusmateriaaleja, joiden elinkaarivaikutukset ovat saatavilla. Ympäristöselosteet ovat työkalu, jolla tämä todennetaan, toteaa Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser.

Vihreän rakentamisen edelläkävijä ja asiantuntijakumppani

Ympäristöselosteiden tarjoama objektiivinen, standardisoitu tieto auttaa vähähiilisten materiaalivalintojen tekemisessä ja parempien elinympäristöjen suunnittelussa. Saint-Gobain on julkaissut jo yli 900 EN 15804 -standardin mukaista, kolmannen osapuolen verifioimaa ympäristöselostetta maailmanlaajuisesti. Saint-Gobain myös hyödyntää ympäristöselosteiden perustana olevaa elinkaariarviointia tuotekehityksen työkaluna.

– Yhdenmukainen dokumentaatio sekä tiedon jakaminen globaalien ja paikallisten verkostojen kesken ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Autamme pienentämään rakennetun ympäristön ekologista jalanjälkeä tarjoamalla vähähiilisiä, kiertotaloutta tukevia ja hyvinvointia edistäviä rakennustuotteita sekä toimimalla kestävän, vihreän rakentamisen asiantuntijakumppanina, Anne Kaiser painottaa.

Saint-Gobain siirtyi vuoden 2018 alussa käyttämään uusiutuvaa sähköenergiaa kaikissa Pohjoismaisissa tuotantolaitoksissaan. Vuonna 2019 päivitetyt ja laaditut ympäristöselosteet todentavat uusiutuvan sähköenergian vaikutuksen jopa 10 % pienempänä hiilijalanjälkenä.

Ympäristöselosteemme ovat kaikkien niitä tarvitsevien asiantuntijoiden käytössä rakennusten ympäristövaikutusten laskentaa varten. Löydät selosteet joko brändiemme nettisivuilta (Isover, Gyproc, Ecophon, Weber) tai suoraan Pohjoismaisten EPD-operaattoreiden tietokannoista: RTS, EPD Norge ja EnvironDec.

Back top