Lohjan Asuntomessujen Pyörre-talossa nähdään kiertotaloutta käytännössä

Ti, 01.06.2021 - 18:46
Hiilineutraalius, resurssitehokkuus ja luonnonvarojen säästäminen ovat Lohjan Asuntomessujen Pyörre-talon rakennusratkaisujen avainsanoja. Kohde on osoitus siitä, että jokainen voi vaikuttaa vaihtoehtoisten raaka-aineiden syntymiseen kierrättämällä.
Lohjan asuntomessujen Pyörre-talossa nähdään kiertotaloutta käytännössä
Kuva: Aulis Lundell Oy

Lohjan Asuntomessuille 2021 valmistuva Pyörre-talo on toteutettu kiertotalouden ratkaisuja hyödyntäen ja uusia mahdollisuuksia ennakkoluulottomasti tutkien. Kohde on vähähiilisyyteen tähtäävän yhteistyön tulos.

Saint-Gobainin rakennusratkaisujen käyttö kiertotaloustalossa on luontevaa, sillä hiilineutraalius, kierrätettävyys ja vaihtoehtoisten materiaalien etsiminen ovat keskeisessä osassa yhtiön toimintaperiaatteita. Saint-Gobain Finlandin tavoitteena on nollata hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2035 mennessä.

Kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja eristeistä pihalaattoihin

Saint-Gobainin rakennustuotevalikoimasta ovat Pyörteessä käytössä mm. Gyproc Habito -rakennuslevy, ISOVER Facade -tuulensuojaeriste, ISOVER InsulSafe -puhallusvilla sekä Weber Pihabetoni.

Pyörre-talon seinissä on käytetty Gyproc Habito -rakennuslevyä, jonka lujuus ja kulutuskestävyys on erityisen korkea. Gyproc-levyissä käytetystä kipsistä 20 prosenttia on kierrätettyä. Talon rungossa käytetyn teräksen tavoin myös kipsi on materiaali, joka oikein käsiteltynä on kierrätettävissä käytännössä ikuisesti.

Kohteessa käytetyt ISOVER-eristeet on valmistettu kierrätyslasista, jonka osuus tuotteesta on jopa 80 prosenttia. Pyörteen seinissä on testattu puhallusvillan käyttöä seinäeristeenä.

Talon pihalle valmistetaan Weber Pihabetonista pihalaattoja yhteistyössä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa. Laattoihin lisätään valmistusvaiheessa biohiiltä, jolla lisätään sidotun hiilen määrää ja saavutetaan haluttu värisävy. Osassa pihalaattoja käytetään vaihtoehtoisena sideaineena kierrätettyä mineraalivillaa. Weber Pihabetonin valmistuksessa on hyödynnetty valmistusprosessin sisäisiä virtoja, minkä ansiosta on pystytty vähentämään niin sementin kuin luonnonhiekan määrää.

Saint-Gobainin tuotteiden hiilijalanjälkeä pienentävät kierrätysmateriaalin käytön lisäksi uusiutuvan energian ja biokaasun käyttö tuotannossa sekä ilmatiiviit puristepakkaukset, jotka vähentävät muovijätettä ja liikennepäästöjä. 98 prosenttia Saint-Gobain Finlandin myymistä rakennusmateriaaleista on valmistettu Suomessa.

Raaka-aineen vähähiilisyys ja kierrätettävyys eivät vaikuta tuotteen käyttöominaisuuksiin; tuotteet vastaavat laadultaan ja suorituskyvyltään neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja.

Pyörteen autohuoneessa pilotoitiin geopolymeerilattiaa

Pyörre-talon autohuoneen lattia on poikkitieteellisen, kiertotalouteen tähtäävän yhteistyön mestarinäyte. Talon hiilijalanjäljen pienentämiseksi lattia on valettu geopolymeeribetonista, jonka pääasiallisena sideaineena on käytetty masuunikuonaa, täyteaineina kierrätettyä valimohiekkaa sekä luonnonhiekkaa ja alkaliaktivaattorina lipeäpohjaista liuosta. Syyskuussa 2020 toteutettu valu oli suurin geopolymeerivalu Suomessa 30 vuoteen.

Lähtökohtana oli tutkia vaihtoehtoisia sidemateriaaleja, joita hyödyntämällä saadaan vähennettyä betonin valmistuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Ajatus kokeellisesta geopolymeerilattian valusta sai alkunsa EU:n Horizon2020-rahoitteisen, Saint-Gobainin koordinoiman WOOL2LOOP-hankkeen tiimoilta. Hanke tähtää mineraalivillan muuttamiseen rakennus- ja purkujätteestä uusiomateriaaleiksi. Laastiresepti kehitettiin Oulun yliopiston laboratoriossa, ja lattiavalua koordinoi kiertotalousinsinööri Tuomas Kohvakka Saint-Gobainilta.

Vain kierrätettyä raaka-ainetta voidaan käyttää uudelleen

Pyörre-talon kiertotalouden sovellukset ovat asuntomessuilla vieraileville esimerkki siitä, miten jokainen voi kierrättämällä vaikuttaa vaihtoehtoisten raaka-aineiden syntymiseen. Rakennustyömaalta ylijäävän kipsilevyn kipsi on loputtomasti uudelleen kierrätettävää raaka-ainetta, mutta myös kotitalouksien kierrättämien lasipurkkien matka voi jatkua osaksi energiaa säästävien eristeiden pääraaka-ainetta.

Kohteen materiaalivalinnat osoittavat konkreettisesti, että teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen sekä rakennus- ja kotitalousjätteen tehokas uudelleenkäyttö auttavat pitämään raaka-aineet kierrossa ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

Back top