Pieni vaiva rakentajalle, suuri hyöty sisäilmalle

To, 21.02.2019 - 13:29
Muovimattopinnoitteisten lattioiden ja sisäilmaongelmien yhteys on puhuttanut rakennusalaa jo vuosia.  Monessa muovimattokohteessa sisäilmaongelmat voisi välttää lisäämällä betonipohjan ja PVC-lattian väliin ohut kerros matala-alkalista tasoitetta.
Kosteudenhallintaa matala-alkalisilla tasoitteilla

Muovimattokohteiden sisäilmaongelmien aiheuttajaksi on julkisuudessa esitetty liian kireitä rakentamisen aikatauluja, jolloin betonin kuivumiselle ei jää riittävästi aikaa ennen muovimaton asennusta. Tämä on kuitenkin vain osa totuutta. Tehtyjen tutkimuksien perusteella täysin kuivunutkaan betoni ei poista muovimaton kanssa esiintyviä ongelmia.

– Useat viimeisen 20 vuoden aikana tehdyt tutkimukset osoittavat, että huoneilmaa pilaavia VOC-päästöjä ei synny pelkästään kosteuden vaikutuksesta vaan haitat aiheuttaa nimenomaan betonin alkalinen kosteus eli korkea pH-arvo, sanoo Weberin lattiatuotteiden kehityspäällikkö Gunnar Laurén.

PVC-muovilattioissa näitä VOC- eli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä aiheuttaa liima-aineiden ja lattiapäällysteessä olevien aineiden hajoaminen.

Ratkaisuna kosteudenhallinta ja matala-alkalinen tasoite

Laajat laboratoriotutkimukset ja rakennuskohteissa tehdyt mittaukset osoittavat, että ongelmat voidaan välttää käyttämällä betonin päällä muovimaton asennusalustana matala-alkalista tasoitetta sekä varmistamalla betonin oikea kuivuusaste.

– Kaikki Weberin valmistamat lattiatasoitteet ovat olleet jo lähes 30 vuotta matala-alkalisia ja niiden pH on noin 10,5, kun tavanomaisen betonin pH on yli 12,5. PH-asteikko on logaritminen, ja kahden yksikön ero merkitsee, että asennusalustan alkalisuus pienenee sadasosaan, kun matot liimataan betonin sijasta matala-alkalisen tasoitteen päälle, Laurén sanoo.

Testien ja rakennuskohteissa tehtyjen seurantamittausten mukaan matala-alkalinen tasoite antaa pitkäaikaisen suojan, jonka on todettu säilyvän hyvin vielä kymmenen vuoden jälkeen.

Taloudellinen ja turvallinen tapa tehdä lattioita

Osa rakentajista jättää tasoitteen pois säästääkseen rakennuskustannuksissa. Muutaman euron säästö neliötä kohden johtaa kuitenkin helposti kalliisiin korjauksiin.

– Monet lattiatasoitteita säännöllisesti käyttävät urakoitsijat ovat todenneet, että nopeasti ja helposti levittyvien pumpattavien tasoitteiden käytöllä voidaan säästää rakennusajassa. Samalla vältetään sisäilmaongelmiin johtavat alkalisen kosteuden aiheuttamat riskit, Laurén sanoo.

Päävastuu kokonaisuuden toimivuudesta on aina rakennushankkeeseen ryhtyvällä eli tilaajalla. Tilaajan täytyy varmistaa, että hankkeessa on heti sen alkuvaiheessa käytettävissä riittävän korkeatasoista asiantuntemusta riskittömän ja turvallisen rakentamisen varmistamiseksi. Kun kosteudenhallinnasta huolehditaan koko ketjussa ja käytetään lisäksi matala-alkalisia tasoitteita, muovimattoihin liittyvät riskit voidaan välttää.

Back top