Rakennetulla ympäristöllä on suomalaisten mielestä selvä yhteys hyvinvointiin

To, 27.09.2018 - 19:39
Rakennetulla ympäristöllä on suomalaisten mielestä selvä yhteys hyvinvointiin

Enemmistö suomalaisista kokee rakennusten ja tilojen vaikuttavan omaan hyvinvointiinsa merkittävästi. Sisätilojen ominaisuuksista hyvinvointiin vaikuttaa eniten sisäilman laatu. Lisäksi jo yli puolet suomalaista on kiinnostunut kestävästä rakentamisesta.

Koska vietämme suurimman osan elämästämme sisätiloissa – kansainvälisten tutkimusten mukaan jopa 90 % – Saint-Gobain Finland halusi selvittää suomalaisten kokemuksia rakennusten vaikutuksesta hyvinvointiin. Tutkimuksemme* tulos oli selkeä: suomalaisista lähes kaksi kolmasosaa (63 %) kokee rakennusten vaikuttavan paljon henkiseen ja fyysiseen olotilaansa.

Rakennuksista eniten vaikuttaa koti. Suurin osa (79 %) kokee kodin vaikuttavan omaan hyvinvointiin paljon tai melko paljon. Myös työpaikalla on merkittävä yhteys kehoon ja mieleen: 66 % suomalaisista kokee työympäristön vaikuttavan merkittävästi hyvinvointiinsa. Työpaikan valintaan tiloilla ei kuitenkaan ole vaikutusta: työpaikkaa haettaessa työnantajan toimitilat painavat vaakakupissa melko vähän.

Sekä kodin että työympäristön kohdalla sisäilman laadun koetaan vaikuttavan hyvinvointiin eniten. Myös päivänvalolla, lämpötilalla, yleisellä viihtyvyydellä, turvallisuudella, siisteydellä, rakennusmateriaaleilla ja sisustuksella on suomalaisten mielestä merkittävästi vaikutusta. Hyvinvointia heikentävinä tekijöinä suomalaiset pitävät huonoa sisäilmaa, meluisuutta, kuumuutta, likaisuutta, hajuja, kosteutta, kylmyyttä, vetoa sekä heikkoa valaistusta.

Ekologinen rakentaminen kiinnostaa

Suomalaiset ovat jo kiinnostuneita kestävästä, vihreästä rakentamisesta sekä rakennusten ympäristövaikutuksista: kiinnostuneita on yli puolet (53 %) vastaajista. Etenkin työssään usein rakentamiseen ja remontoimiseen liittyviä päätöksiä tekevät ovat kiinnostuneita ekologisesta rakentamisesta. Myös naiset, nuoret, mökin omistajat sekä viimeisen kahden vuoden aikana rakentaneet tai remontoineet ovat aiheesta muita kiinnostuneempia.

Rakennusmateriaalien ja rakennusten luokituksiin ja sertifiointeihin kiinnitetään huomiota kuitenkin vielä melko vähän: vain yksi viidestä kiinnittää paljon huomiota luokituksiin. Merkintöjä huomioivat eniten rakentamisen ja remontoimisen parissa työskentelevät.

Tutkimustulokset tukevat näkemystä siitä, että suomalaisten tietoisuus kestävän rakentamisen ratkaisuista tulee kasvamaan, kun koko kansalle tutut merkinnät, kuten Joutsenmerkki yleistyvät myös rakennuksessa - erityisesti asuntorakentamisessa.

– Uskomme, että kestävälle ja ihmisten hyvinvointia lisäävälle rakentamiselle, käy samoin kuin luomuruualle, jonka suosio on kasvanut räjähdysmäisesti kuluttajien keskuudessa kaikkialla länsimaissa, Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser sanoo.

Vaikka rakennusten merkitys ihmisen hyvinvoinnille on alkanut saada huomiota muun muassa sisäilman laatua ja melutasoja koskevan julkisen keskustelun myötä, ei käyttäjien hyvinvointi vielä ohjaa rakentamista. Saint-Gobain haluaa tuoda rakennetun ympäristön käyttäjien hyvinvoinnin ja mukavuuden suunnittelun keskiöön. Tämä tarkoittaa laadukkaita rakennusratkaisuja niin puhtaan sisäilman ja hyvän ääniympäristön kuin lämpömukavuuden, päivänvalon ja esteettisyyden osalta - rakennetun ympäristön kestävyydestä ja ympäristövaikutuksista tinkimättä.

Lue tiivistelmä tutkimuksen tuloksista täältä.

LISÄTIETOJA TUTKIMUKSESTA:

Anne Kaiser, Vastuullisuuspäällikkö, Saint-Gobain Finland Oy

anne.kaiser@saint-gobain.com

Viktor Lax. Markkinointijohtaja, Saint-Gobain Finland Oy

viktor.lax@saint-gobain.com

 

 

Hyvän kodin ominaisuudet

TOP 5

35 % Esteettinen, kodikas, viihtyisä

29 % Hyvä sisäilma/ilmanvaihto

25 % Käytännöllinen toimiva, esteetön

18 % Tilava, avara

17 % Hiljainen, rauhallinen

Hyvän työympäristön ominaisuudet

TOP 5

43 % Puhdas ja raikas sisäilma

34 % Toimivat ja käytännölliset tilat

22 % Hiljainen, hyvä akustiikka

19 % Luonnonvaloa, hyvä valaistus

17 % Viihtyisä ja kodikas

* Saint-Gobain Finlandin teettämä tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2018 Taloustutkimuksen Internet-paneelissa, jonka 970 vastaajaa edustivat 20-74-vuotiaita suomalaisia valtakunnallisesti. Hyvän kodin ja työympäristön Top 5-listaukset perustuvat tutkimuksessa eniten mainintoja saaneisiin ominaisuuksiin.

Back top