Rakennustuotteelle vastuullisuus on valttia

To, 20.02.2020 - 08:55
Tuoreen gradututkimuksen mukaan vastuulliset rakennustuotteet kiinnostavat urakoitsijoita ja jälleenmyyjiä, jos hinta on kilpailukykyinen. 85 % tarttuisi ekologisempaan vaihtoehtoon, mikäli sellainen olisi tarjolla.
Vastuulliset rakennustuotteet kiinnostavat urakoitsijoita ja jälleenmyyjiä.

Kauppatieteiden alaan kuuluvasta Strategy, Innovation and Sustainability -maisteriohjelmasta Lappeenrannan–Lahden teknillisestä yliopistosta (LUT) keväällä valmistuva Eerika Karvonen on tutkinut lopputyössään rakennustuotteiden jälleenmyyjien ja urakoitsijoiden suhtautumista vastuullisuuteen. Laadullisessa tutkimuksessaan Karvonen haastatteli kymmentä jälleenmyyjän edustajaa ja kymmentä urakoitsijan edustajaa.

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että vastuullisuuden merkitys alalla kasvaa ja siihen kannattaa investoida. Vastaajista 85 % olisi valmis vaihtamaan ekologisempaan/vastuullisempaan vaihtoehtoon, jos sellainen olisi markkinoilla tarjolla. Toisaalta vastuullisuus ei saisi näkyä hinnassa; tuote ollaan valmiita korvaamaan ekologisemmalla, jos se ei nosta kustannuksia.

– Rakennusala on hyvin hintaan keskittynyt toimiala, ja urakoitsijoille kustannukset ja tuotteen laatu ovat määräävimmät perusteet. Sekä urakoitsijat että myyjät olivat kuitenkin kiinnostuneita uusista, vastuullisista ratkaisuista ja valmiita niitä edistämään, kunhan hinta ja toimivuus on varmistettu. Vastuullisten rakennushankkeiden tulee olla kustannustehokkaita, Karvonen toteaa.

Vastuullisuus on liiketoimintamahdollisuus

Tutkimuksen mukaan rakennusalan toimijoista noin puolet kokee painetta muuttaa toimintaansa ja tarjontaansa vastuullisemmaksi. Ulkoapäin vaikuttaviksi tekijöiksi mainittiin oman yrityksen arvot ja strategia, julkinen keskustelu, alan edelläkävijöiden esimerkki sekä muuttuva toimintaympäristö.

– Moni näkee vastuullisuuden liiketoimintamahdollisuutena, joka kannattaa hyödyntää. Ulkoista painetta edustavat myös asiakkaiden vaatimukset: erityisesti jälleenmyyjille on tärkeää pystyä vastaamaan vähähiilisestä, kestävästä rakentamisesta kiinnostuneiden asiakkaiden tarpeisiin.

Myös sisäinen motivaatio nousi esiin vastuullisuudesta puhuttaessa.

– Omat arvot ja visio kestävästä tulevaisuudesta vaikuttavat paljon siihen, miten tärkeänä alan vastuullisuus koetaan. Lähes kaikilla oli myös ideoita ja ehdotuksia rakennusalan hiilijalanjäljen pienentämiseksi, Karvonen iloitsee.

– Rakennetun ympäristön merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on merkittävä. Yhteiset haasteemme on juurikin nähtävä liiketoimintamahdollisuutena, ei uhkana. Meille on tärkeää ymmärtää, millaisia asiakkaidemme haasteet ja odotukset vastuullisuuden osalta ovat. Haluamme tehdä yhteistyötä ja viedä alaa yhdessä eteenpäin kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Eerikan tutkimus nosti esiin monta käytännön toimenpidettä, miten tätä voisi paremmin tehdä, kommentoi Saint-Gobainin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser.

Gradu "B2B Customer Perceptions and Engagement of Sustainability in the Construction Industry" tehtiin toimeksiantona Saint-Gobain Finland Oy:lle. Lisätietoja tutkimuksesta: anne.kaiser@saint-gobain.com

Back top