Saint-Gobain edistää kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä Suomen suurimmassa puukerrostalokohteessa

Ma, 12.10.2020 - 09:17
Pukki-hanke tutkii puukerrostalojen liiketaloudellisia mahdollisuuksia Tampereen Isokuusessa, jonne on rakenteilla Suomen suurin puukerrostalokohde Kuusikko.
Saint-Gobain edistää kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä Suomen suurimmassa puukerrostalokohteessa, Kuusikossa.

Tampereen Isokuuseen rakennettavasta 2 500 asukkaan puukaupungista tulee Suomen suurimpia puurakentamisen kohdealueita. Puukaupunkiin toteutetaan puukerrostaloja, urbaaneja puusta toteutettuja pientalokonsepteja, puurakenteisia omakoti- ja rivitaloja sekä puinen koulu- ja päiväkotirakennus. Lisäksi puuta käytetään infrarakentamisessa kuten tori-, silta-, puisto- ja piharakenteissa.

Puukaupunkiin rakennetaan myös kuuden puurunkoisen kerrostalon kokonaisuus, 14 373 kerrosneliön Kuusikko. Kuusikko-hankkeessa TA-Asumisoikeus Oy ja A-Kruunu rakennuttavat ARA-rahoituksella yhteensä 195 asuntoa, ja hankkeen urakoitsijana toimii Arkta Rakennus Oy. Kohde valmistuu vaiheittain vuosina 2021 ja 2022.

Kuusikko-hankkeeseen on alusta alkaen haluttu yhdistää myös tieteellistä tutkimusta. Tampereen yliopisto on käynnistänyt Pukki-tutkimushankkeen (”Puurakentaminen kestävän kiinteistökehittämisen keinona”), joka selvittää puukerrostalorakentamisen liiketaloudellisia mahdollisuuksia kestävän kiinteistökehittämisen näkökulmasta. Tutkimushankkeen tavoitteena on lisäksi tuottaa uutta tietoa puukerrostalorakentamisen arvoketjuista ja tutkia kiertotalouden mahdollisuuksia. Tutkimushanke jatkuu 2022 kesään saakka, ja sen kokonaisbudjetti on noin 300 000 euroa.

Saint-Gobain edistää kiertotalousratkaisujen ja vähähiilisten tavoitteiden saavuttamista

Hankkeen taustalla vaikuttaa Tampereen kaupungin tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä; puurakentamisen edistämisen katsotaan olevan tehokas keino hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Puuelementit Kuusikkoon toimittaa suomalainen, Heinolassa toimiva VVR Wood Oy.

Saint-Gobain Finland on mukana Pukki-hankkeessa edistämässä kiertotalousratkaisujen ja vähähiilisten tavoitteiden saavuttamista.

– Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset rakentamiseen ovat iso haaste, eikä kukaan toimija selviä tästä yksin, vaan asioiden viemiseksi eteenpäin tarvitaan yhteistyötä. Verkottuminen ja yhteistyö ovat iso mahdollisuus, jonka kautta voimme viedä uusia ratkaisuja ja toimintamalleja eteenpäin. Nöyrä ja optimistinen, sopivasti haastava suhtautuminen auttaa näiden asioiden edistämisessä, markkinointijohtaja Viktor Lax Saint-Gobainilta toteaa.

Back top