Saint-Gobainin 1,5 asteen ilmastotavoitteille toimialan ensimmäinen Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä

Ke, 07.09.2022 - 09:42
Science Based Targets -aloite on validoinut Saint-Gobain -konsernin nettonollastandardin mukaiset kasvihuonekaasujenpäästöjen vähennystavoitteet olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.
Saint-Gobainin 1,5 asteen ilmastotavoitteille toimialan ensimmäinen Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä

Science Based Targets initiative (SBTi) on hyväksynyt ja validoinut Saint-Gobain -konsernin ilmastotavoitteet vuoden 2021 lopulla julkaistun nettonollastandardin ja Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisiksi. Saint-Gobain on globaalisti ensimmäinen rakennusmateriaalin valmistaja, jonka tavoitteet ovat saaneet aloitteen hyväksynnän.

Hyväksynnällä mahdollistetaan konsernimme pitkän aikavälin sitoumuksen jatkojalostaminen tiellä kohti hiilineutraaliutta. Saint-Gobainin tavoitteena on standardin mukaisesti leikata hiilidioksidipäästöjä vähintään 90 prosenttia koko arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä. Jäljellejäävien päästöjen eliminoimiseksi hyödynnetään hiilidioksidin talteenottoa. 

Konserni jatkaa päästövähennyssuunnitelmansa nopeuttamista erityisesti parantamalla energiatehokkuutta, vähentämällä tuotteiden painoa, lisäämällä kierrätysastetta ja käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä.

Saint-Gobain Finland kirittää emokonsernia omalla tavoitteellaan

Suomessa olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet vastuullisuus- ja ilmastotyöllemme: haluamme olla hiilineutraali toimija Suomessa jo vuonna 2035 mennessä, Suomen valtion kanssa samassa tahdissa. 

Toimimme vastuullisesti ja edistämme ilmastokestävää, vähähiilistä rakentamista, niin globaalisti kuin paikallisesti. Haluamme olla alan vastuullisin toimija ja auttaa asiakkaitamme ja sidosryhmiämme saavuttamaan omat ilmastotavoitteensa. 

Miten saavutamme tavoitteen? Lue lisää vastuullisuustiekartastamme!

Tieteeseen perustuva Science Based Targets -aloite on itsenäinen yritysten ilmastotekoja ja päästöjä seuraava organisaatio. Aloite on YK:n Global Compactin, Carbon Disclosure Projectin, Maailman luonnonvarainstituutti WRI:n ja WWF:n yhteinen, ja tavoitteena on saada yritykset tekemään Pariisin sopimuksen mukaisia päästövähennyksiä toiminnoissaan.

Back top