Saint-Gobainin edustus Green Building Council Finlandin toimikunnissa laajenee

Ti, 21.12.2021 - 11:46
Kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto Green Building Council Finlandin toiminnassa on ensi vuonna mukana entistä enemmän saintgobanilaisia. Uusina jäseninä kaudella 2022 aloittavat Anton Sjöblom, Wilma Siitonen, Viktor Lax ja Max Lauren.
Viktor Lax ja Anton Sjöblom
Kuva: Viktor Lax ja Anton Sjöblom

Green Building Council Finland (FIGBC) on kasvanut viime vuosina merkittäväksi yhteistyö- ja vaikuttajaverkostoksi rakennetun ympäristön kestävyyskysymyksissä Suomessa. Verkoston toimikunnissa ja puheenjohtajistossa on mukana vuonna 2022 yli 500 henkeä.

Saint-Gobain Finland on osallistunut verkoston toimintaan jo useita vuosia, ja ensi vuonna Saint-Gobainin edustus lisääntyy myös sen toimikunnissa.

FIGBC:n toimikunnat kehittävät Suomen kiinteistö- ja rakennusalaa vaikuttamalla, tiedottamalla ja aloitteilla sekä tuottamalla esimerkiksi yhteisiä määritelmiä tai oppaita toimikunnan jäsenten sopimien tavoitteiden mukaisesti. Toimikunnat tarttuvat  yhteistyömahdollisuuksiin ja edistävät kestävyyttä.

– On tärkeää, että Saint-Gobainilla on monipuolinen edustus toimikunnissa. Kun tuodaan mukaan asiantuntijoita eri puolilta organisaatiota, saadaan keskusteluun laaja-alainen joukko näkökulmia, ja samalla viedään uutta tietoa kestävästä, vähähiilisestä rakentamisesta yhä laajemmalle meidän organisaatiossamme, Saint-Gobain Finlandin vastuullispäällikkö Anne Kaiser sanoo.

– Kiinteistöala on ison haasteen keskellä, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Toimikunnat ovat hyvä mahdollisuus yhteistyölle ja uusien avauksien tekoon, sanoo Viktor Lax, Saint-Gobain Finlandin markkinointijohtaja.

Verkostoitumalla kestävään rakentamiseen

Green Building Council Finland tekee tärkeää työtä rakennetun ympäristön kirittämisessä yhä vähähiilisemmäksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti verkostonsa kautta. Saint-Gobain Finland on verkoston jäsen.
 
FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun aktivointi.

Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista World Green Building Council (WGBC) -verkostoa, joka koostuu 70:stä eri puolilla maailmaa sijaitsevasta Green Building Councilista. Ensimmäinen Green Building Council perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1993 tehtävänään edistää kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä rakennusalalla. Se toi ensimmäistä kertaa yhteen koko teollisuuden arvoketjun edistämään kestävää, vihreää rakentamista.

Saint-Gobain on World Green Building Councilin Euroopan verkoston (Europe Regional Network) partneri ja Corporate Advisory Board -ryhmän jäsen.

Anne Kaiser valittiin Suomen Green Building Councilin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022.

Lue lisää Annen nimityksestä

Lue lisää Green Building Council Finlandista ja sen toimikunnista.

Saint Gobain Finlandin edustus FIGBC:n toimikunnissa vuonna 2022

Anton Sjöblom Rakentaminen (varsinainen jäsen) ja Kiinteistöt (varajäsen)
Wilma Siitonen Kiinteistöt (varsinainen jäsen) ja Rakentaminen (varajäsen)
Viktor Lax Viestintä (varsinainen jäsen) – Anne Kaiser (varajäsen)
Max Lauren Infra (varsinainen jäsen) – Anne Kaiser (varajäsen)
Anne Kaiser EU Taksonomia (varsinainen jäsen)

Back top