Tutkimus: suomalaiset pitävät rakennuksia tärkeinä hyvinvoinnille ja ilmastotoimille

To, 29.09.2022 - 10:49
Saint-Gobain Finlandin teettämän Parempia elinympäristöjä -tutkimuksen mukaan suomalaisten hyvinvoinnin suhde rakennuksiin on vakaa. Enemmistö koki rakennetun ympäristön vaikuttavan paljon heidän hyvinvointiinsa.
Tutkimus: suomalaiset pitävät rakennuksia tärkeinä hyvinvoinnille ja ilmastotoimille

Saint-Gobain Finland tutki kesällä 2022 rakennetun ympäristön vaikutusta suomalaisten hyvinvointiin sekä kestävään kehitykseen jo kolmatta kertaa. Parempia elinympäristöjä - tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten kokemuksia kodin ja työympäristön vaikutuksesta hyvinvointiin sekä käsityksiä rakennusten vaikutuksesta ilmastonmuutoksen torjuntaan. 

Tutkimus osoittaa, että suomalaisten hyvinvoinnin suhde rakennuksiin on vakaa – rakennukset, tilat ja rakennetut paikat ovat edelleen tärkeitä suomalaisille. 62 % vastaajista kokee niiden vaikuttavan paljon heidän hyvinvointiinsa.

Myös rakennetun ympäristön iso rooli ilmastonmuutoksen hillitsijänä tunnistetaan, sillä 65 % pitää rakennusten, rakentamisen ja koko alan roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tärkeänä.

Tänä vuonna tutkittiin myös ensimmäistä kertaa rakennustuotteiden kotimaisuuden merkitystä suomalaisille ja kyselyn perusteella voi todeta, että suomalaiset arvostavat suomalaista. Jopa 86 % vastaajista piti tärkeänä tietoa, että yli 90 % Saint-Gobainin Suomessa myydyistä tuotteista on myös valmistettu kotimaassa.

Rakennuksista eniten hyvinvointiin vaikuttaa koti

Vastaajien arvion mukaan jopa 84 % vuorokaudesta vietetään sisätiloissa ja etenkin koti vaikuttaa hyvinvointiin merkittävästi. Suurin osa vastaajista (86 %) kokee kodin vaikuttavan hyvinvointiinsa paljon. 

Suomalaisten TOP 5 hyvän kodin ominaisuutta ovat
1.    Esteettinen, kodikas, viihtyisä, omannäköinen (25 %)
2.    Tilava, avara, ilmava (23 %)
3.    Hiljainen, rauhallinen, yksityinen (18 %)
4.    Käytännöllinen, toimiva, muuntuva, esteetön (18 %)
5.    Turvallinen (16 %)

Suosituimmat hyvän kodin ominaisuudet muuttuivat hieman vuoden 2020 kyselyn tuloksista. Kodikkuus ja tilavuus pitivät edelleen johtopaikkansa, mutta kodin hiljaisuus, rauhallisuus sekä yksityisyys kasvattivat suosiotaan. Aiemmin viiden suosituimman hyvän kodin ominaisuuksien joukossa olleen puhtaan, raikkaan sisäilman merkitys taas menetti suosiotaan. Sen tilalle nousi uutena ominaisuutena turvallisuus.

Työympäristöltä kaivataan toimivuutta ja rauhaa

Tutkimuksen mukaan työpaikan koetaan vaikuttavan hyvinvointiin kotia vähemmän (69 %). Poikkeuksena kuitenkin ovat koulussa, päiväkodissa tai muussa opetustilassa työskentelevät, jotka kokevat työpaikan vaikuttavan hyvinvointiinsa muita enemmän (84 %).

Suomalaisten TOP 5 hyvän työpaikan ominaisuutta ovat
1.    Toimivat, käytännölliset, muuntuvat, asianmukaiset tilat (27 %)
2.    Työrauha, rauhallinen, hiljainen työympäristö, hyvä akustiikka (23 %)
3.    Puhdas, raikas sisäilma, hyvä ilmanvaihto (23 %)
4.    Esteettinen, viihtyisä, kodikas, inspiroiva (14 %)
5.    Tilava, avara, avoin (13 %)

Hyvän työympäristön suosituimmat ominaisuudet muuttuivat koronavuosien aikana enemmän kuin kodin. Tilojen toimivuus sekä työrauha nostivat suosiotaan ja kotoisat ominaisuudet, kuten esteettisyys ja viihtyisyys kasvattivat suosiota myös työympäristössä. Sen sijaan vuodesta 2018 asti suosituimmaksi ominaisuudeksi valittu puhdas, raikas sisäilma putosi kärjestä. 

Parempia elinympäristöjä -tutkimus
Saint-Gobain Finlandin teettämä tutkimus tehtiin kesäkuussa 2022 kolmatta kertaa. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa ja sen 825 vastaajaa edustivat 20-74-vuotiaita suomalaisia valtakunnallisesti. Tutkimus on jatkoa Saint-Gobain Finlandin kesällä 2018 ja 2020 tekemille tutkimuksille.

Lue lisää tutkimuksesta:
Lataa tutkimustiivistelmä

Kuva: Toa Heftiba / Unsplash
 

Back top