Uudenlainen opetus vaatii muunneltavat tilat ja hyvän ääniympäristön

To, 29.08.2019 - 15:10
Modernit oppimisympäristöt ovat entistä avoimempia ja monimuotoisempia. Akustinen suunnitelma varmistaa, että koulutilat tukevat oppimista, vuorovaikutusta, keskittymiskykyä ja opettajien työterveyttä parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksi uuden opetussuunnitelman tärkeimmistä tavoitteista on muokata oppimisen työtapoja tutkivaan ja kokeilevaan suuntaan. Tämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös tiloille. Esimerkiksi Espoon Suurpellon alueelle vuonna 2015 valmistuneen modernin oppimiskeskuksen, Opinmäen, tilat on rakennettu kannustamaan oppilaita kommunikoivaan työskentelyyn ja yhdessä oppimiseen.

Opinmäessä opetustiloja voidaan yhdistellä ja erottaa toisistaan liikuteltavien seinien avulla. Muunneltavat tilat tukevat monimuotoista oppimista ja erilaisten ryhmien muodostamista eri oppiaineissa; esimerkiksi kaikki luokkahuoneiden kalusteet ovat liikuteltavia. Tuolien ja pöytien pyörät tekevät niistä helposti ja melutta siirreltäviä, ja lattian tekstiilimatto vaimentaa tehokkaasti kalusteiden kolinaa. Katon akustolevyt vaimentavat yleistä hälinää.

Avoimessa oppimisympäristössä akustiikka tärkeää

Uusissa, monimuotoisissa oppimisympäristöissä akustiikalla on entistä suurempi merkitys: hyvä ääniympäristö kannustaa vuorovaikutukseen, kun taas huono akustiikka saattaa näkyä keskittymisvaikeuksina, väsymyksenä ja stressinä. Opinmäen opetustilojen suunnittelua ohjasi akustinen suunnitelma, jossa jokaiseen tilaan määriteltiin erilaiset akustiset vaatimukset teknisine ohjeineen.

Saint-Gobain Finlandin opetustilojen konseptikehittäjän, Pauli Pallaskorven, mukaan on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti ääntä vaimentavien materiaalien laatuun ja riittävään määrään.

– Akustisessa suunnitelmassa otetaan huomioon kaikki lattioista lähtien. Katon tulisi olla hyvin vaimentavaa materiaalia, ja jos suinkin mahdollista, seiniin kannattaa tehdä akustiikkakenttä. Kokonaisuutta edesauttaa esimerkiksi kokolattiamatto, ja pehmeät huonekalut ovat tärkeässä roolissa. Jos kyseessä on iso ja avoin tila, suora ääni saadaan katkaistua esimerkiksi korkeaselkänojaisella sohvalla, Pallaskorpi toteaa.

Hyvinvointi ja oppiminen suunnittelun lähtökohtana

Ääniympäristö näyttelee kouluissa työskentelevien ja opiskelevien näkökulmasta erittäin suurta roolia.

– Pidän sitä ydinasiana koulussa, sillä ääni vaikuttaa sekä hyvinvointiin että oppimiseen. Hyvässä ääniympäristössä on helpompi keskittyä, kuulla oikein ja erottaa sanoja. Melu puolestaan haittaa keskittymiskykyä ja liian pitkä jälkikaiunta-aika vaikuttaa siten, ettei sanoista saa selvää. Jos aikuinen ei kuule kaikkia sanoja kunnolla, hän pystyy arvaamaan ne, mutta lapsilla ja nuorilla tätä kykyä ei vielä ole. Kun he kuulevat uusia, vaikeita sanoja, sanat on kuultava tarkemmin, jotta ne voi ymmärtää, Pallaskorpi perustelee.

Erityisesti tämä pätee vieraiden kielten opetukseen.

– Olen joskus törmännyt työssäni kieltenluokkiin, jotka eivät kerta kaikkiaan sovi tarkoitukseen. Kun kaikki sanat ovat uusia ja vaikeita, niitä on vaikeaa tai mahdotonta oppia, ellei sanoista saa selvää.

Akustiikkaa voi parantaa vanhoissakin kouluissa

Uusien oppimisympäristöjen suunnittelussa akustiikkaratkaisuihin kiinnitetään jo pääosin kiitettävästi huomiota. Entä vanhat koulut sitten, voiko akustiikkaa parantaa jälkikäteen?

– Vaihtamalla tai lisäämällä akustiikkalevyjä saadaan jo parannusta aikaan. Harvinaista on, ettei tilassa olisi mitään akustiikkatuotteita, mutta tuotteiden kyky absorboida ääntä vaihtelee. Hyvät akustiikkatuotteet imevät äänen itseensä, kun taas heikompilaatuiset levyt imevät esimerkiksi puolet äänestä ja palauttaa loput takaisin luokkatilaan, mikä aiheuttaa jälkikaikua. Akustiikkalevyjä laitetaan usein kattoihin, mutta seinätuotteita soisi käytettävän enemmän. Takaseinälle asennettu akustiikkalevykenttä on erittäin toimiva ratkaisu, Pallaskorpi toteaa.

Muuntojoustavuus on päivän sana. Jos tilojen käyttö muuttuu usein, akustiikkakenttiä kannattaa sijoittaa kaikkialle huoneessa.

– Opettajat eivät enää yleensä seiso yhdessä paikassa, vaan saattavat olla missä vaan luokassa valmentamassa ja kannustamassa oppilaita. Tiloissa kuitenkin toistuvat aina samankaltaiset asiat, joten akustiikasta huolehtiminen on helppoa, kunhan se tehdään oikein, Pallaskorpi summaa.

Lue lisää Opinmäen koulusta

Back top