Vastuullisessa tuotekehityksessä piilee suuri muutosvoima

Ti, 21.05.2019 - 09:29
Vastuullisessa tuotekehityksessä piilee suuri muutosvoima

Rakennusala on avainasemassa kestävän tulevaisuuden ja parempien elinympäristöjen luomisessa. Saint-Gobain vie rakentamisen vastuullisuutta eteenpäin SCORE-työkalulla, joka mittaa yhtiön tuottamien rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia ja hyötyjä koko elinkaaren ajalta.

Viimeisen vuosikymmenen aikana vastuullisuus on noussut tärkeäksi teemaksi rakennusalalla, sillä rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Euroopassa rakennukset synnyttävät yli kolmanneksen CO2-päästöistä ja kuluttavat karkeasti ottaen 40 % energiasta. Kestävää kehitystä edistäville, vastuullisille ratkaisuille on selkeä tilaus kaikilla rakentamisen osa-alueilla.

Maailmanlaajuisesti toimivana rakennusmateriaalien valmistajana Saint-Gobainilla on vastuu tarjota ympäristöystävällisiä, terveellisiä ja turvallisia ratkaisuja. Helpottaakseen vastuullisten tuotteiden suunnittelua yhtiö kehitti SCORE-työkalun, joka mahdollistaa tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ja hyötyjen arvioimisen.

– Konserni haastatteli muutama vuosi takaperin asiakkaita ja muita sidosryhmiä arvoketjun eri vaiheissa. Palaute oli selkeää: meidän odotetaan tarjoavan tuotteita, jotka parantavat rakennusten loppukäyttäjien hyvinvointia ja pienentävät rakennusten ympäristövaikutuksia. Lisäksi sidosryhmille on tärkeää, että tarjoamme mahdollisimman läpinäkyvää tietoa tuotteidemme ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Tarvitsimme keinon arvioida tarkemmin tuotteidemme suoriutumista vastuullisuusmittareilla, kertoo Saint-Gobainin vastuullisuustiimiin SCORE-projektipäällikkö Diane Maffre.

Uraauurtava avaus rakentamisen vastuullisuudelle

Vastuullisuustyökaluja on jo käytössä mm. kemianteollisuudessa sekä kaupan ja kosmetiikan alalla, mutta rakennustuoteteollisuudessa Saint-Gobainin kehittämä SCORE on ensimmäinen laatuaan.

– Kehitimme työkalua sekä sisäisten asiantuntijoidemme että ulkoisten konsulttikumppaneiden kanssa löytääksemme relevantit mittarit ja parhaat tavat hyödyntää kerättävää tietoa. Testasimme menetelmää kahdessa pilottihankkeessa: Ruotsissa kokeilussa oli mukana mm. eristys- ja kipsilevyjä sekä laasteja, kun taas Keski-Euroopan pilotissa keskityttiin julkisivujärjestelmiin. Pilottihankkeista saatujen kokemusten perusteella päädyimme 21 mittariin, jotka jakautuvat viiteen kategoriaan: energia ja ilmasto, terveys, materiaalit ja kiertotalous, vedenkulutus ja paikallinen arvonluonti liittyen esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuteen tai työllistävyyteen. Nämä ovat keskeiset vastuullisuushaasteet, joihin rakennusalan täytyy vastata, Maffre kertoo.

Työkalu on ollut käytössä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa syksystä 2018 lähtien. Se toimii paitsi keskeisenä ajurina tutkimukselle ja tuotekehitykselle, myös viestinnän ja markkinoinnin tukena, kun kerrotaan tuotteiden vastuullisuusnäkökulmista eri markkina-alueilla.   

– Pohjoismaissa ollaan hyvin valveutuneita vastuullisuusasioissa. Sidosryhmät vaativat innovaatioita vähähiiliseen rakentamiseen ja läpinäkyvää tietoa tuotteiden vaikutuksista ja hyödyistä. Meille on tärkeää jakaa tietoa ja toimia edelläkävijänä näissä asioissa. Rakennusalalla on valtava vaikutus kasvihuonekaasujen ja jätteiden määriin, mutta myös suuri mahdollisuus parannukseen. Vastuullisella tuotekehityksellä voimme saada massiivisen muutoksen aikaan. Toivomme, että keksintömme innoittaa koko rakennusalaa jakamaan innovaatioita ja kehittämään vastuullisempia tuotteita datapohjaisten työkalujen avulla, Maffre toteaa. 

Lisätietoa SCORESTA ja muista rakennetun ympäristön vastuullisuutta edistävistä innovaatioista tarjoaa Helsingissä 22.-24. toukokuuta järjestettävä SBE19 Helsinki. Sustainable Built Environment (SBE) -konferenssit keräävät yhteen tutkijoita sekä yksityisen ja julkisen sektorin vaikuttajia jakamaan tuoretta tietoa kestävän rakentamisen hyvistä käytännöistä sekä kehitystrendeistä.

Back top