World Green Building Week nostaa vastuullisen rakentamisen valokeilaan

Ti, 21.09.2021 - 17:11
Saint-Gobain on mukana kestävän, vastuullisen rakentamisen teemaviikolla 20.-24.9.2021. Tänä vuonna World Green Building Weekin teemana on rakennetun ympäristön resilienssi – ketteryys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.
World Green Building Week nostaa vastuullisen rakentamisen valokeilaan

Saint-Gobain on sitoutunut toimimaan kestävän rakentamisen asiantuntijana ja kumppanina. Tavoitteemme on tuottaa hiilineutraaleja kiertotaloutta tukevia rakennusratkaisuja ja osallistua ihmisten hyvinvointia lisäävien elinympäristöjen rakentamiseen. Olemme iloisia voidessamme olla mukana vuosittaisen World Green Building Week -teemaviikolla 20.-24.9.2021!

Keskiössä resilientti rakennettu ympäristö

Poikkeusolojen värittämänä vuonna World Green Building Council (WorldGBC) keskittää teemaviikon rakennetun ympäristön resilienssin ympärille. Kampanjan tarkoituksena on kannustaa alan toimijoita toimiin kestävän rakennetun ympäristön hyväksi.

Rakennettu ympäristö on merkittävässä osassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimintakyvyn tukemisessa. Kestävästi rakennettu ympäristö antaa turvaa myös ilmaston lämpenemisen vaikutuksilta, joilta Suomessakaan ei säästytä. Suomessa ilmaston lämpeneminen on nyt ja tulevaisuudessa nopeampaa kuin monella muulla maantieteellisellä alueella.

Kansainvälinen teemaviikko järjestetään tänä vuonna kahdettatoista kertaa. Suomessa tapahtuman toteutusta koordinoi Green Building Council Finland (FIGBC)

Kestävä, vähähiilinen rakentaminen saa voimaa verkostoista

Kuluneen vuoden aikana me Saint-Gobain Finlandilla olemme työskennelleet kestävän, vähähiilisen rakentamisen hyväksi monella saralla sekä erilaisten yhteistyöverkostojen voimin.

Olemme jatkaneet aktiivista osallistumista Green Building Council Finland (FIGBC) -verkoston hankkeisiin ja asiantuntijatyöhön. Toimitusjohtajamme Olli Nikula on sitoutunut toimimaan #BuildingLife-hankkeen lähettiläänä, kuten myös koko Saint-Gobain -konsernin hallituksen puheenjohtaja Pierre-André de Chalendar, ja vastuullisuuspäällikkömme Anne Kaiser toimii FIGBC:n hallituksen varapuheenjohtajana. Anne hyppäsi mukaan FIGBC:n hallitukseen vuonna 2018 ja nyt takana on pian jo neljä vuotta hallitustyöskentelyä FIGBC:ssä, joista kaksi viimeisintä hallituksen varapuheenjohtajana.

– FIGBC:n toimintaan osallistuminen ja erityisesti hallitustyö antaa enemmän kuin ottaa! Jäsenkuntamme on kasvanut huikeasti ja meillä on hallituksessa, toimikunnissa ja muussa toiminnassa taatusti alan laajin verkosto asiantuntijoita ja tekijöitä hyvin erilaisista organisaatioista – toimiston huipputyyppejä unohtamatta!
Jos joku rakennetun ympäristön arvoketjut ylittävä yhteisö saa muutoksen kohti hiilineutraalia, resilienttiä rakennettua ympäristöä tapahtumaan – niin se on FIGBC, Anne Kaiser iloitsee.

Yhteistyötä tarvitaan koko toimialan ajattelutavan muuttamiseksi. Siinä edelläkävijäyrityksillä on vastuullinen rooli.

– Rakennus- ja kiinteistöalan muutos kohti vähähiilisyyttä, hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta on tapahtunut erittäin nopeasti. Tämä on tietenkin uskomattoman tärkeä asia, sillä ilmaston kuumeneminen etenee vääjäämättä. Toimialan ajattelutavan muuttamisessa edelläkävijäyrityksillä ja muutosta vahvasti tukevilla yritysjohtajilla on ollut ja on yhä hyvin tärkeä rooli. Saint-Gobainin vahva sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen näkyy vahvasti sekä Suomessa että konsernin kansainvälisessä toiminnassa. Green Building Council Finlandin näkökulmasta olemme iloisia yhteisestä suunnasta sekä Saint-Gobainin edustajien aktiivisesta, avoimesta ja rakentavasta ponnistelusta koko toimialan kehittämiseksi, Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen sanoo.

Tiekartta vie kohti nollapäästöjä

Kuluneen vuoden kenties useimmin toistettu luku on ollut nolla, sillä aiomme laittaa nollat tauluun kokonaispäästöjemme suhteen. Saint-Gobain Finlandilla on rakennettu mittava vastuullisuustiekartta ja sen osana hiilitiekartta, johon on kerätty askelmerkit hiilineutraaliin tulevaisuuteen.  Hiilitiekartan laatimisen lähtökohtana oli kokonaispäästöjemme laskenta sisältäen niin suorat kuin arvoketjun epäsuorat päästöt (Scope1, 2, 3). Laskimme ensin vuoden 2019 kokonaispäästöt, jotka olivat 150 kilotonnia, tästä työ jatkui ensimmäisen hiilitiekartan laadinnalla ja laskentaprosessin kehittämisellä. Tänä vuonna liityimme myös Climate Leadership Coalition - verkostoon. Verkosto on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmastotyön- businessverkosto (www.clc.fi). 

Vuosi 2035 on tärkeä etappi Saint-Gobain Finlandille. Siihen mennessä aiomme nollata 150 kilotonnin vuosittaiset kasvihuonekaasupäästömme ja olla hiilineutraaleja. Miten harppaus 150 000 hiilitonnista nollaan 15 vuodessa sitten tehdään? Noin 150 000 tonnin vuosittaisista päästöistä 20 prosenttia syntyy suoraan yhtiön omassa tuotannossa Suomessa ja peräti 80 prosenttia epäsuorasti arvoketjun muissa osissa. Tavoitteenamme onkin tehdä koko ketjusta hiilineutraali vajaan 15 vuoden kuluessa. Piakkoin tulemme kertomaan myös miltä kokonaispäästömme näyttävät niin vuoden 2020 ja 2021 osalta.

Panostuksia kestävien elinympäristöjen ammattilaisiin

Vuoden 2021 alussa vastuullisuustiimimme sai vahvistusta, kun Tuomas Kohvakka aloitti työnsä Saint-Gobain Finlandilla Suomen ensimmäisenä kiertotalousinsinöörinä. Kiertotaloutta edistämällä ja vaihtoehtoisia raaka-aineita käyttöönottamalla voidaan vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin maailmanlaajuisesti. Esimerkkinä tästä on keväällä markkinoille tuomamme Weberin Pihabetoni, jonka valmistuksessa pystytään hyödyntämään yhä paremmin valmistusprosessissa syntyviä sisäisiä materiaalivirtoja korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita.

Kiertotalouden mahdollisuuksien parantamista

Lupaavia tuloksia on nähty Saint-Gobainin koordinoiman, EU-rahoitteisen kiertotalouden innovaatiohankkeen WOOL2LOOP:in puitteissa. Hankkeesta sai alkunsa muun muassa Lohjan Asuntomessujen Pyörre-kiertotaloustalon autohuoneessa toteutettu lähihistorian suurin geopolymeerivalu Suomessa. Geopolymeeribetonin pääasiallisena sideaineena käytettiin masuunikuonaa ja täyteaineina kierrätettyä valimohiekkaa sekä luonnonhiekkaa.

Innovatiivisessa Pyörre-talossa nähtiin useita esimerkkejä kierrätettävyydestä ja kiertotalouden mahdollisuuksista. Yli kolmannes kohteessa käytetyistä raaka-aineista oli alkuperältään kierrätettyä tai uusiutuvia. Saint-Gobain toimi Pyörre-talon päämateriaalitoimittajana.

Ympäristöselosteet ja päästötietojen laskenta

Helposti saatava, vertailukelpoinen, kolmannen osapuolen verifioima materiaali- ja tuotetieto on olennaisen tärkeää hiilineutraalien materiaalivalintojen tekemisessä jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Luotettavan, läpinäkyvän tuotedokumentaation tarve kasvaa entisestään, kun rakennusten elinkaaren vähähiilisyyttä koskevat asetukset astuvat voimaan viimeistään vuonna 2025. Dokumentaatio palvelee rakennuksen ympäristövaikutusten laskennassa myös silloin, kun rakennukselle haetaan ympäristösertifikaattia.

Saint-Gobain on toiminut edelläkävijänä ympäristödokumentaation, kuten ympäristöselosteiden (EPD), laatimisessa. Olemme julkaisseet tuotteillemme maailmanlaajuisesti jo yli 1400 ympäristöselostetta 31 maassa. Suomessa valmistetuille ja markkinoitaville tuotteille löytyy jo yli 120 ympäristöselostetta. Ympäristöselosteet kertovat tuotteen ympäristövaikutukset, hiilidioksidipäästöt mukaan lukien, koko elinkaaren ajalta yhteisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti. Tulevana vuonna keskitymme päivittämään olemassa olevat ympäristöselosteemme EN 15804+A2 -standardin mukaiseksi unohtamatta tekemiämme hiilipäästöleikkaustoimia.

Hiilidioksidipäästöjä lasketaan tuotteidemme lisäksi jo rakenne- ja rakennustasolla. Erityisesti tänä vuonna laajamittaista laskentaa on tehty brändiemme Gyprocin, Weberin ja ISOVERin ratkaisuille. Kesän aikana laskentaa tehtiin Karelia-ammattikorkeakoulun kolmen opiskelijan voimin.

Pidemmälle jalostettu päästötieto hyödyttää paitsi suunnittelijoita ja asiakkaitamme myös tuotekehitystämme, jonka tavoitteena on vähähiilisten, suorituskyvyltään ensiluokkaisten tuotteiden tuominen. 

Seuraa vastuullisemman rakentamisen teemaviikkoa

Kampanjan tunnisteena toimivat tänä vuonna #WGBW2021 ja #BuildingResilience. Seuraa julkaisuja Green Building Council Finlandin Twitter- ja LinkedIn-tileillä.

Lue lisää viikon tapahtumista Suomessa Green Building Council Finlandin sivuilta.  

Lue myös, mitä kaikkea me Saint-Gobainilla olemme tehneet viimeisen vuoden aikana!

Selvitimme IT-laitteidemme hiilijalanjälljen yhdessä Atean ja Lenovon kanssa.

Olimme mukana Asuntomessujen kiertotaloustalo-Pyörteessä.

Kerroimme tiekartastamme, joka vie päästömme nollaan vain 15 vuodessa.

Kerroimme, miten päästöt nollataan yhteistyössä.

Toimitusjohtajamme Olli ryhtyi Building Life -lähettilääksi.

Olimme mukana Suomen suurimmassa puukerrostalokohteessa.

Suomen ensimmäinen kiertotalousinsinööri jakaa kokemuksiaan.

Olemme keränneet jo yli tuhat tonnia lasia hyötykäyttöön yhdessä Revisolin kanssa.

Fiksut materiaalivalinnat auttavat varautumaan kiristyviin vaatimuksiin laadusta tinkimättä.

Tekoäly auttaa tunnistamaan luonnonhiekkaa korvaavia raaka-aineita, osoitti kokeilumme.

Kesäkuun Nollat taulussa 2035 – miten kohti hiilineutraaleja rakennusmateriaaleja? -webinaarimme paneelikeskustelussa kuulet toimitusjohtajaamme Olli Nikulaa, markkinointijohtajaamme Viktor Laxia sekä vastuullisuuspäällikköämme Anne Kaiseria sekä moderaattorina FIGBC:n toimitusjohtajaa Mikko Nousiaista.

Marraskuun virtuaalitapahtumassamme FutureConissa puhuttiin ilmastonmuutoksesta, rakentamisesta ja tulevaisuudesta. Katso tallenne  tai lue lisää tapahtumasta.

Back top