Yhteistyötä terveellisten ja turvallisten oppimisympäristöjen puolesta

Ti, 15.10.2019 - 15:13
Saint-Gobain ja HEAL tutkivat kesällä 2019 materiaalivalintoja koskevaa päätöksentekoa koulurakennushankkeissa. Yhteistyön tavoitteena oli selvittää sidosryhmien keskeiset haasteet kestävämpien ja terveellisempien rakennusten toteuttamisessa.
Saint-Gobain ja HEAL tutkivat kesällä 2019 materiaalivalintoja koskevaa päätöksentekoprosessia koulurakennushankkeissa.

Rakennusmateriaalien valmistajilla on merkittävä rooli terveellisten, kestävien koulujen ja päiväkotien rakentamisessa. Laadukkaita, ympäristösertifioituja ja elinkaaritehokkaita ratkaisuja on tarjolla, mutta käytännössä materiaalivalinnat määräytyvät hankintaprosesseissa usein hinnan perusteella. Miten muuttaa toimintamallia kestävämpään suuntaan ja pidentää rakennusten elinkaarta materiaalivalintojen avulla? 

Näistä lähtökohdista käynnistyi Saint-Gobainin ja HEALin yhteistyö keväällä 2019. HEAL (Healthy Affordable Living) on Stora Enson ja Trä Groupin yhteistyöhanke terveellisempien asuin- ja työympäristöjen edistämiseksi. Oppimisympäristöihin keskittynyt tutkimus tehtiin palvelumuotoilunäkökulmalla ja siinä haastateltiin opetusalan virkamiehiä, oppimisympäristöihin suuntautuneita arkkitehtejä, rakennusmateriaalien valmistajia sekä julkiseen rakentamiseen ja rakennetun ympäristön terveysnäkökohtiin perehtyneitä asiantuntijoita. Tavoitteena oli selvittää koulujen ja päiväkotien hankintaprosesseihin ja rakentamiseen liittyvien sidosryhmien keskeiset haasteet kestävämpien ja terveellisempien rakennusten toteuttamisessa.

 

Parempia oppimisympäristöjä tiedolla ja yhteistyöllä

Tutkimuksen mukaan suurimmat haasteet liittyivät vaikeuksiin hahmottaa kokonaisvaltaisesti hankkeen elinkaarivaikutuksia ja liian aikaisessa vaiheessa ilman riittävää tutkimustietoa lukkoon lyödyt budjetit, jotka eivät anna myöten parempien materiaalien valinnalle niiden hankintavaiheessa. Ongelmat kytkeytyvät olennaisesti toisiinsa: ilman kokonaiskuvaa hankkeen koko elinkaaren aikaisista kustannuksista materiaalivalinnat tehdään hinnan perusteella laadun sijaan.

Kokonaiskuvan hahmottaminen ja elinkaariajattelu vaatisi aiempaa tiiviimpää yhteistyötä hankkeen laajan ja monimuotoisen sidosryhmäverkoston kesken heti alkumetreiltä lähtien. Tärkeässä osassa ovat raportin mukaan myös kattava tuotetieto sekä referenssit hyväksi todetuista rakentamistavoista ja materiaaleista, sillä tehokas yhteistyö tarvitsee päätöksenteon pohjaksi relevanttia dataa.

– Onnistunut oppimisympäristörakennushanke edellyttää, että saisi arkkitehdin, LVI-suunnittelijan, loppukäyttäjän ja materiaalituottajan kaikki saman pöydän ääreen. Keskustelua pitäisi käydä ennen kuin yhtäkään viivaa on piirretty, toteaa tutkimuksessa haastateltu asiakkuuspäällikkö Aila Laine-Sarkkinen Sisäilmayhdistyksestä.

 

Terveelliset ja turvalliset materiaalit rakentamisen perustana

Materiaalivalinnoilla tulisi olla entistä suurempi painoarvo kestävien asuin-, työ- ja oppimisympäristöjen rakentamisessa. Lähes kaikilla Saint-Gobainin tuotteilla on paras mahdollinen sisäilmapäästöluokitus M1 ja niitä voidaan käyttää myös Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

– M1-luokiteltujen materiaalien määrä on kasvanut huimasti: 20 vuotta sitten sertifioituja tuotteita oli vain 60 ja nyt yli 2 000. On hienoa, että tulee uusia, hyvin tehtyjä ja tutkittuja materiaaleja, Laine-Sarkkinen toteaa.

 

Käyttäjien hyvinvointi on Saint-Gobainille tuotekehityksen lähtökohta ja keskeinen, koko yrityksen toimintaa ohjaava tavoite.

– Julkiset oppimisympäristöt ovat meille tärkeitä hankkeita, sillä voimme tarjota niihin perusteellisesti tutkittuja, vastuullisia materiaaleja. Haluamme olla mukana rakentamassa erinomaisia elinympäristöjä, summaa Saint-Gobain suunnittelijapalvelun myyntipäällikkö Mikael Nyholm.

 

Tutustu raporttiin!
Back top