Kestävä rakentaminen

Vähähiilisen rakentamisen ratkaisut

Brändimme Weber, ISOVER, Gyproc ja Ecophon ja ratkaisumme tukevat kestävää, materiaalitehokasta rakentamista ja erityisesti ympäristösertifioitujen (LEED, BREEAM, RTS, Joutsenmerkki) kiinteistöjen rakentamista.

Meillä on vahvat, tunnetut tuotemerkit sekä laaja valikoima ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen. Ratkaisumme tukevat kansainvälisiä ja paikallisia ympäristösertifiointeja kuten LEED, BREEAM ja RTS. Kehitämme asiakkaillemme palveluja ja työkaluja, jotka auttavat heitä saavuttamaan kestävän rakentamisen tavoitteet hankkeissaan. Työskentelemme kehittääksemme yhä kestävämpiä rakennusmateriaaleja ja olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita.

Ympäristöselosteet (EPD) ja muu tuotetieto

Läpinäkyvä, luotettava ja helposti saatavilla oleva materiaali- ja tuotetieto auttaa hiilineutraalien materiaalivalintojen tekemisessä ja parempien elinympäristöjen suunnittelussa. Tietoa tarvitaan etenkin haettaessa rakennukselle ympäristöluokitusta (LEED, BREEAM, RTS, Joutsenmerkki).

Ympäristöselosteet (EPD)

Elinkaariarviointiin perustuva, kolmannen osapuolen todentama ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) kertoo läpinäkyvästi, luotettavasti ja vertailukelpoisesti tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaarella. Se auttaa suunnittelijoita, rakennuttajia ja urakoitsijoita ymmärtämään ja hallitsemaan paremmin rakennustuotteiden ja materiaalien ympäristövaikutuksia – kuten hiilijalanjälkeä – suunnittelun, toteutuksen ja käytön eri vaiheissa.

Rakennustuotteen ympäristöseloste on elinkaarianalyysiin (Life Cycle Analysis, LCA) perustuva, vapaaehtoinen ja vakioitu tapa esittää keskeiset, vertailukelpoiset tiedot tuotteen ympäristövaikutuksista. Elinkaarianalyysi kuvaa tuotteen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta raaka-aineesta käsittely- ja kuljetusprosessien kautta käyttöön ja loppukäsittelyyn saakka, eli niin sanotusti kehdosta hautaan (cradle-to-grave).

Saint-Gobain on maailmanlaajuisesti kestävän rakentamisen ratkaisujen edelläkävijä – konsernitasolla ympäristöseloste on laadittu jo lähes 900 rakennustuotteelle. Laatimalla ja päivittämällä ympäristöselosteita haluamme palvella asiakkaitamme yhä paremmin niin ympäristösertifiointien dokumentaation osalta kuin tuottamalla todennettua tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista rakennusten hiilijalanjäljen laskentaan ja elinkaariarviointiin.

Ympäristöselosteemme ovat kaikkien niitä tarvitsevien asiantuntijoiden käytössä rakennusten ympäristövaikutusten laskentaa varten. Löydät selosteet joko brändiemme nettisivuilta (Gyproc, ISOVER, Weber, Ecophon, Leca) tai suoraan tunnetuimpien EPD-operaattoreiden tietokannoista: RTS, EPD Norge ja EnvironDec.

epd

Muu tuotetieto ja palvelut

Lähes kaikilla tuotteillamme on paras mahdollinen sisäilmapäästöluokitus M1. Päästöluokitukseen liittyvä dokumentaatio löytyy brändiemme nettisivuilta (ISOVERGyprocEcophon ja Weber).

Toimitamme mielellämme myös tarkentavaa tietoa ja dokumentaatiota tuotteistamme, niiden hyväksynnöistä, tuotantolaitoksiemme sertifioiduista johtamisjärjestelmistä (ISO 14001, OHSAS 18000, ISO 50001) tai vaikkapa toimittajille asettamistamme vastuullisuuskriteereistä. Saint-Gobain-konsernin vastuullisuusraportti löytyy konsernimme sivuilta.

Tuotteitamme voidaan käyttää myös Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Ruotsissa ja Norjassa tuotteemme löytyvät paikallisista kestävien, vastuullisten rakennustuotteiden tietokannoista (Byggvarubedömningen (BVB)SundaHus sekä ECOproduct).

comply

Ekoinnovaatiot ja ympäristötavoitteemme

Uskomme, että tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen pitää panostaa tänään yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa.

Ekoinnovaatiot

Tavoitteenamme on tuottaa erilaistavaa, vastuullista lisäarvoa asiakkaillemme kehittämällä vihreitä, innovatiivisia ja lisäarvoa tuottavia kestävän rakentamisen ratkaisuja, joissa ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointi huomioidaan jokaisessa tuotekehitysprojektissa.

Uskomme, että vastuullisissa, kestävissä rakennustuotteissa ja -materiaaleissa yhdistyvät seuraavat asiat:

  • pyrkimys minimoida ei-toivotut vaikutuksemme ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan (omassa ja hankintaketjumme toiminnassa)
  • tuottamalla vastuullista ja kestävää lisäarvoa ja hyötyjä asiakkaillemme ja rakennusten käyttäjille.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitimme oman Ekoinnovaatio-ohjelman ja sitä tukevat työkalut. Ekoinnovaatio-ohjelman tarkoituksena on tukea tutkimus- ja tuotekehitysyksiköitämme huomioimaan vastuullisuus, materiaalitehokkuus, kierrätettävyys ja ympäristövaikutukset jo tuotekehitysprosessin alkumetreillä. 

Kansainvälisesti yli 600 henkilöä on koulutettu Ekoinnovaatio-ohjelmaan. Ensimmäinen koulutus Pohjoismaissa, mihin myös paikalliset tuotekehitystiimimme osallistuivat, järjestettiin vuonna 2015. Koulutuksia järjestetään määräajoin eri puolilla maailmaa. 

Ympäristötavoitteemme

Olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin minimoidaksemme toimintamme negatiiviset ympäristövaikutukset. Ennen kaikkea keskitymme oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kiertotalouden ja kierrätyksen edistämiseen ja hyödyntämiseen.

Suomessa olemme allekirjoittaneet yhtenä vastuullista energiankäyttöä edistävistä teollisuusyrityksistä kanssa valtion ja eri toimialojen välisen Energiatehokkuus-sopimuksen, jossa sitoudumme vähentämään energiankulutustamme 7,5 % vuoteen 2025 mennessä. Gyprocin Kirkkonummen tehdas oli yksi ensimmäisiä teollisuusyrityksiä Suomessa, jolle myönnettiin keväällä 2012 ISO 50001 -energianhallintasertifikaatti. ISOVERin Forssan tehtaan käyttämästä kaasusta 70 % on paikallisesti Forssassa tuotettua biokaasua.

ISOVER ja Gyproc keräävät molemmat ylijäävää materiaalia rakentamisen asiakkailta ja kierrättävät näitä tuotannossaan. Gyproc vastaanottaa myös kipsilevyjä myös purkutyömailta, erottelee pahvin ja prosessoi materiaalin tuotannossa hyödynnettäväksi kipsiksi.

Maailmanlaajuisesti Saint-Gobain-konsernin tavoitteena on vähentää energiankulutustaan 15 %:lla ja hiilidioksipäästöjään 20 %:lla vuoteen 2025* mennessä.

Vuonna 2014 kaikki Saint-Gobain-konsernin yhtiöt ottivat käyttöönsä yhteiset toimintaperiaatteet prosessiemme energiatehokkuuden, päästöjen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen osalta (Energy, Atmospheric Emissions and Climate Change Policy). Vuonna 2016 otimme käyttöön niin kutsutun sisäisen päästökaupan, joka velvoittaa huomioimaan ympäristövaikutukset (ensisijaisesti hiilidioksidipäästöt) kaikissa investointi- ja kehityshankkeissamme ja siten kannustaa ympäristöystävällisiin valintoihin toiminnassamme. 

Maailmanlaajuisesti Saint-Gobain-konserni on myös sitoutunut kasvattamaan tuotannossa syntyvän jätteen kierrätystä 50 %:lla ja vähentämään toimintojemme jätevettä 80 %:lla vuoteen 2025* mennessä.

*Määritellyillä laskentarajoilla, vertailuvuosi 2010.

Anne Kaiser
Kehitämme asiakkaillemme palveluja ja työkaluja, jotka auttavat saavuttamaan kestävän rakentamisen tavoitteet hankkeissa. Työskentelemme kehittääksemme yhä vähähiilisempiä rakennusmateriaaleja.
Anne Kaiser
Vastuullisuuspäällikkö
Back top