Saint-Gobain Akatemian tietosuojaseloste

Koulutustoimintaamme koskeva tietosuojaseloste

Päivitetty 8.3.2021

Saint-Gobain Finland Oy / Saint-Gobain Akatemia
koulutus@saint-gobain.com

 

Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja Saint-Gobain Akatemia -koulutustoimintamme asiakas- ja markkinointiviestinnässä. Noudatamme tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi kerätessämme tietoa yhteistyökumppanimme Vine Oy:n palvelimella sijaitsevasta koulutuskalenteristamme.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään ja asiakkuuden hoitoon sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus. Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

 

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu sekä markkinointirekisterin tekniseen ylläpitoon ja käyttötukeen valtuutetut Vine Oy:n työntekijät. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

 • Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
 • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
 • Tapahtumatiedot kuten tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

 

Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):

 • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
 • Yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
 • Verkkokäyttöön liittyvät tekniset tiedot kuten IP-osoite, selain ja siihen liittyviä tietoja
 • Oppaiden ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot
 • Evästeet

 

Käyttötiedoista analytiikan avulla päätellyt tiedot (johdetut tiedot):

 • Kiinnostuksen kohteet
 • Liidipisteet, jotka kuvaavat sisältöjen käytön aktiivisuutta
   

 

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kohdennettuun suoramarkkinointiin liittyvät sähköpostiviestien ja yrityksen verkkosivujen sisältöjen käyttötiedot poistetaan automaattisesti 18 kuukauden kuluttua käytöstä.

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
 • Yrityksen asiakasrekisteri
 • Faktanet ja RTS:n päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä käytettävät järjestelmät on sijoitettu Vine Oy:n kumppanin valvottuun laitetilaan Suomessa. Tila täyttää Viestintäviraston tärkeysluokan 2 laitetiloille annetun määräyksen (54A/2012M). Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

 

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen koulutus@saint-gobain.com voit pyytää tietoja, joita Saint-Gobain Akatemian asiakasrekisterissä on sinusta. Tiedot toimitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään lakisääteisen ajan kuluessa.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Saint-Gobain.fi -sivuston tietosuojaseloste, käyttöehdot ja evästeet

Saint-Gobain.fi -sivustolla on oma tietosuojaselosteensa, johon voit tutustua osoitteessa www.saint-gobain.fi/tietosuojaseloste. Evästeistä voit lukea lisää sivulta www.saint-gobain.fi/tietoa_evasteista ja käyttöehtomme löytyvät osoitteesta www.saint-gobain.fi/kayttoehdot.

Back top