Sari Aarnio
Sari Aarnio
Kehityspäällikkö, Laatoitustuotteet ja vedeneristeet

Märkätilan vedeneristäminen vaatii ammattitaitoa ja tuoteymmärrystä

To, 30.06.2022 - 17:55

Mietityttääkö pesuhuoneen remontti? Mitä kaikkea vedeneristämisessä tulisi huomioida? Kuuntele Saint-Gobainilla Weberin kehityspäällikkönä työskentelevän Sari Aarnion haastattelu Raksapodin Mikko Merelän ja Jarkko Nymanin kanssa!

Sari Aarnio

Vedeneristyksen tavoitteena ja onnistumisen mittarina on pitkäikäinen märkätila.

Lainsäädäntömme ei edellytä märkätilan vedeneristäjältä erityispätevyyttä, joten periaatteessa vedeneristyksiä voi tehdä kuka tahansa. Käytännössä tekijältä kuitenkin edellytetään ammattitaitoa ja tyypillisesti työn tilaaja määrittelee, millainen pätevyys on riittävä.  Vakiintunut tapa asentajan pätevyyden osoittamiseksi on henkilösertifiointi, jota Suomessa tarjoaa Eurofins Expert Services Oy (entinen VTT Expert Services Oy). Esimerkiksi taloyhtiöiden tilaamissa pesuhuoneremonteissa märkätilojen vedeneristäjän sertifikaattia edellytetään lähes poikkeuksetta. Myös vakuutusyhtiöt suosittelevat sertifioituja asentajia, vaikka vakuutukset eivät lähtökohtaisesti korvaa vedeneristyksen puutteista johtuvia vaurioita, vaan yleensä äkillisiä vahinkoja kuten putkirikkoja. Pesuhuoneremontit ovat kokonaisuutena kalliita, joten työ kannattaa tehdä alusta saakka kunnolla, jotta turhilta virheiltä ja korjauksilta vältytään.

Sertifiointikoulutuksen ohella myös tuotekohtainen koulutus kannattaa

Eurofins myöntää Rakentamisen sertifikaatteja mm. märkätilojen vedeneristäjille. Sertifikaattiin tähtäävää koulutusta tarjoavat Eurofinsin valtuuttamat oppilaitokset ympäri maan. Sertifiointikoulutus toimii erinomaisena yleiskoulutuksena, sillä aihetta käsitellään laajasti. Eri vedeneristystavat ja -tuotteet vaativat kuitenkin erilaista osaamista, joten sertifiointikoulutuksen lisäksi suosittelemme tuotekohtaista kouluttautumista. Saint-Gobain Akatemian koulutuksessa käydään perin pohjin läpi Weberin vedeneristystuoteperheet työohjeineen, jolloin asentaja saa hyvät tiedot tuotteiden oikeaan käyttöön. Weber Vedeneristyskoulutuksen peruskurssin ja siihen liittyvän kirjallisen kokeen suorittanut asentaja saa myös märkätilapassin, joka toimii työmaalla todistuksena märkätilaosaamisesta.

Rakentamisen sertifikaatin ylläpito edellyttää täydennyskoulutusta joka toinen vuosi, tämän velvoitteen voi hoitaa esim. osallistumalla Weberin märkätilakoulutuksiin. Lisäksi sertifikaatin haltija maksaa vuosimaksun sekä osoittaa vuosittain muutamia työkohdepöytäkirjoja toimittamalla, että hän tekee märkätilatöitä aktiivisesti. Rakentamisen sertifikaatilla varmennetaan, että vedeneristyksiä tekevät koulutetut ammattilaiset, joilla myös tuoteosaaminen on ajan tasalla.

Märkätilojen vedeneristämisessä pätee tuoteperheajattelu

Ammattitaitoisella asentajalla tuoteperheajattelu on hallinnassa ja hän tietää sen merkityksen. Sertifioituun vedeneristystuoteperheeseen kuuluu pohjuste (primeri), vedeneriste, vahvikenauhat ja läpivientivahvikkeet sekä kiinnityslaasti. Tuoteperheen tuotteet toimivat tutkitusti yhteen ja täyttävät sertifikaatissa määritellyt arvot. Mikäli asentaja käyttää tuoteperheeseen kuulumattomia komponentteja tai tuotteita sekaisin, on riskinä huonolaatuinen lopputulos tai vaikkapa ilmoitettua heikompi tiiveys. Myös vastuuasiat hankaloituvat, jos valmistajan ohjeita ei ole noudatettu. Vedeneristykseen käytettävä järjestelmä kannattaakin päättää etukäteen, jotta asentajalla on aikaa tutustua ohjeisiin ja järjestelmän sisältämiin tuotteisiin.

Olosuhteiden hallinta ja huolellinen asennustyö takaavat hyvän lopputuloksen

Ennen kuin eristystöihin päästään, varmistetaan alustan soveltuvuus esimerkiksi lujuuden, suoruuden ja kosteuden osalta. Kun lisäksi olosuhteetkin (lämpötila, ilman kosteus) ovat kunnossa, voidaan työ aloittaa pohjusteen levityksellä. Weberin järjestelmissä kivirakenteille riittää kertakäsittely MD16 Dispersiolla, mutta jos alustana on kosteudelle herkkä levyrakenne, käytetään pohjusteena tiiviimpää MS+ Kosteussulkua.

Märkätilojen vedeneristystyössä oikeat olosuhteet korostuvat. Tuotteet ovat nestemäisiä ja niiden sisältämän ylimääräisen veden pitää haihtua huoneilmaan, jotta vettä eristävä kerros muodostuu. Jos ilmankosteus on liian korkea, ei vedeneristekään kuivu kunnolla.

Varsinaista vedeneristysmassaa, joka tekee pesuhuoneesta vesitiiviin, asennetaan vähintään kahteen kertaan, kunnes oikea kalvonpaksuus saavutetaan. Kohtiin, joihin kohdistuu eniten rasitusta vaikkapa rakenteiden liikkuessa (esim. kulmat ja nurkat), asennetaan lisäksi vahvikenauhat. Lattiakaivon liitos kannattaa tehdä huolella, sillä kaikki suihkuvesi lirisee pois tilasta kaivon kautta.

Työtä aloittaessa kannattaa laskea, montako purkillista massaa suurin piirtein pitäisi pesuhuoneeseen upottaa, sillä vedeneritysmassan menekki vaikuttaa valmiin eristeen paksuuteen. Eristeen paksuutta voi arvioida ottamalla kuivuneesta kalvosta koepala mattoveitsellä ja mittaamalla paksuus työntömitalla. Tulos ei näin mitattuna ole virallinen, mutta antaa hyvin suuntaa. Valvoja tarkistaa vedeneristyksen kokonaisuudessaan ja mittaa paksuuden luupilla ennen kuin antaa luvan laatoitustöille. Eri työvaiheet kannattaa kirjata tarkastuspöytäkirjan; milloin on tehty ja mitä tuotteita on käytetty. Näin työstä ja käytetyistä tuotteista jää selkeä dokumentti.

Oikeat käyttötavat pitävät märkätilan kunnossa

Lähtökohtaisesti vedeneristysten sanotaan kestävän 25 vuotta. Tämä edellyttää, että märkätilaa käytetään oikein ja sitä huolletaan säännöllisesti.

Märkätilakaan ei saa olla koko ajan märkä.

Koska pesuhuoneessa käytetään runsaasti vettä, ei tilan ilmanvaihtoa saa koskaan sulkea. Suihkun ajaksi ilmanvaihtoa kannattaa jopa tehostaa.

Mitä kannattaa muistaa?

Pesuhuoneen pintojen kuivaus lastalla suihkun jälkeen, pintojen pesu, tilan kunnollinen ilmanvaihto ja kaivojen säännöllinen puhdistus ovat tärkeimpiä huomioitavia asioita. Jos ilmanvaihto ei ole riittävän tehokas, olosuhteet muuttuvat nopeasti otollisiksi pintahomeen kasvulle. Lattialämmitykselläkään ei voi korvata ilmanvaihdon puutteita, sillä kosteus on saatava myös tilasta ulos. Mahdollisiin epäkohtiin kannattaa puuttua heti kun ne huomaa, jotta vältytään isommilta ongelmilta. Weberin märkätilan käyttö- ja huolto-ohjeen voi jättää tilaajalle ohjeistukseksi.

Vedeneristys jää katseilta piiloon mutta on tärkeimpiä osia rakenteen toimivuuden kannalta. Ammattilainen saa siis syystä olla ylpeä hyvin tekemästään työstä.

Sari Aarnio

Perehdy syvemmin aiheeseen Raksapodi-podcastin äärellä kuuntelemalla koko jakso!

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

*
Back top