Gunnar Laurén
Gunnar Laurén
Tuotekehityspäällikkö

Rakenteiden kuivuminen vaatii aikaa, oikeat tuotteet ja hallitun prosessin

Ke, 11.05.2022 - 09:06

Mietityttääkö lattiarakenteiden kuivuminen ja mitä kaikkea sen osalta tulisi huomioida? Silloin kannattaa kuunnella Saint-Gobainilla Weberin tuotekehityspäällikkönä työskentelevän Gunnar Laurénin haastattelu Raksapodin Mikko Merelän ja Jarkko Nymanin kanssa!

Lattiarakenteiden kuivuminen ja siihen vaikuttavat tekijät ovat yksi usein kysytyimmistä aiheista rakentamisessa. Rakenteiden kuivumiseen ja pinnoitettavan lattian lopputulokseen vaikuttavat monet tekijät, jotka tulisi tarkasti huomioida suunnittelussa, rakentamiseen varatussa ajassa ja kokonaisbudjetoinnissa. Käyttämällä oikeita ratkaisuja ja varaamalla tarvittavan ajan oikealle tekemiselle säästytään monelta harmilta rakentamisen aikana ja sen jälkeen.

Suhteellinen kosteus on kuivumisen avainluku

Suhteellinen kosteus kertoo kuinka paljon ilma sisältää vettä suhteessa siihen, kuinka paljon se voi sisältää vallitsevassa lämpötilassa. Suhteellinen kosteus ilmoitetaan prosentteina, jonka suure muuttuu, jos ilma kylmenee tai lämpiää, vaikkei ilman vesipitoisuus muuttuisikaan. 

Rakenteiden osalta suhteellinen kosteus on tärkeä mittari, koska rakenteissa oleva vesi voi hävitä pääosin vain kahdella tavalla. Esimerkiksi sementissä oleva sideaine voi kuluttaa sen tai vesi haihtuu ilmatilaan. Veden haihtuessa ilmatilaan on tiedettävä ilmatilan suhteellinen kosteus, jotta tiedetään paljonko ilmatila pystyy ottamaan vastaan rakenteista haihtuvaa vettä. Jos ilmatilan suhteellinen kosteus on jo täynnä, se ei voi ottaa enempää haihtuvaa vettä vastaan ja silloin vesi jää pinnalle.

Rakenteiden kuivattamisen osalta oleellisimmat tekijät ovatkin ilmanvaihto ja lämpötila.

Rakenteiden kuivumisen pitää olla hallittua

Jos ilmatilan suhteellinen kosteusprosentti on jo korkea, mutta vettä tulisi kuitenkin haihduttaa rakenteista ennen lattioiden pinnoittamista, tulee ottaa käyttöön joko tehokas ilmanvaihto tai sitten nostaa tilan lämpötilaa. Tällöin suhteellinen kosteusprosentti laskee ja ilmatila pystyy ottamaan taas paremmin haihtuvaa vettä vastaan. Vaihtoehtoisesti voi myös käyttää molempia keinoja, eli vaihtaa ilmaa ja lämmittää tilaa, mutta siitä koituu myös energiahukkaa lämmön karatessa ilmanvaihdon mukana.

Myös vuodenajoilla ja rakennuskohteen sijainnilla on väliä kuivumisen osalta. Kesän kosteimpina ja kuumimpina hetkinä tai kosteimmilla alueilla, kuten vaikka meren rannalla, on vaikea saada oikein mitään kuivumaan, joka tulisi huomioida myös rakenteiden kuivumisajan kestossa. 

Talvella taas ilma on usein todella kuivaa, joten rakenteiden kuivuminenkin tapahtuu nopeasti. Silloin riskinä on liiankin nopea kuivuminen, joka saattaa helposti aiheuttaa plastisia halkeamia betoniin. Tällöin usein apukeinona jälkikastellaan betonia vedellä, jotta liian nopea kuivuminen vältetään. Tämä lisävesi on kuitenkin myös tärkeä haihduttaa rakenteista, eikä sitä kannata lisätä liikaa, jottei betoni jää märäksi. 

Ilmatilan suhteellinen kosteus tulee ottaa huomioon myös tuotteita käyttäessä. Tuotteiden tuoteselosteessa mainittu kuivumisaika on mitattu vakiolosuhteessa. Siten tuoteselosteessa mainittu kuivumisaika ei välttämättä toteudu suunnitellusti, ellei rakenteiden kuivumisolosuhteita hallita tai muuteta tarvittaessa.

Rakenteiden kuivuminen onkin tärkeä todentaa mittaamalla ennen kuin lattia pinnoitetaan.

Mitä ottaa huomioon rakenteiden kuivumista mitatessa?

Varsinkin uudisrakentamisessa toistuu usein sama ongelma: lattiat pinnoitetaan liian nopeasti. Heppoisilla pintamittareilla saatetaan mitata pinnan kuivuus, muttei huomioida, että rakenteen pohja on edelleen märkä. Kun sitten pinnoite laitetaan betonin päälle liian aikaisin, suhteellinen kosteus nousee liian korkeaksi ja pahimmillaan kosteus tiivistyy rakenteisiin. 

Mittaaminen onkin kriittisen tärkeää, koska kuivumista ei voi arvioida ilman mittaamista. 
Mittaaminen, mittaamisen tarkkuus ja varsinkin siinä käytetyt työkalut ovat kuitenkin usein haastava aihe ratkottavaksi, sillä markkinoilla on tarjolla monenlaista työkalua ja tekijää. On huomioitava, että helposti monilla mittaustavoilla on mahdollista mitata vain paikallista kosteustasoa, joka ei välttämättä kerro koko tilan kosteudesta mitään.

Jos lattia pinnoitetaan liian aikaisin, syntyy vain sutta ja sekundaa

Saint-Gobainilla on MoistureCalc-laskuri, jonka avulla voi luotettavasti laskea lattiatasoitteiden kuivumista. Laskuri on helppokäyttöinen ja sen avulla on helppo laskea kuinka paljon ympäröivän ilman kosteustaso ja lämpötila vaikuttavat koko rakenteen kuivumiseen. Mittaamisessa ja rakenteiden kuivumisessa ei ole oikotietä onneen, siihen on käytettävä tarvittava aika ja ammattilaisratkaisuja, jotta saavutetaan hyvä lopputulos.

Kun lattiatasoite on todistetusti kuiva, voi sen pinnoittaa turvallisesti. Mutta kosteus ei ole ainoa asia, joka tulisi huomioida pinnoittaessa.

Ei mitään pinnoitetta suoraan betonin päälle

Jos lattiatasoite pinnoitetaan liian aikaisin esimerkiksi muovimatolla, nousee rakenteisiin jäänyt kosteus pintaan. Tällöin ongelmaksi ei muodostu pelkästään kosteus, vaan myös se, että muovimaton liima-aineet alkavat kärsiä, eivätkä toimi kunnolla.

Pelkän kosteuden mittaaminen ja hallinta ei riitä lattioita tehdessä. Pitää myös huomioida se, että betoneissa on haitallisia aineita, alkaleja, jotka nostattavat betonin pH:n erittäin korkeaksi. Betoni on siis erittäin emäksistä ja sitä tulisikin käsitellä varovasti ja itsensä suojaten. Jos muovimatto laitetaan suoraan betonin päälle, sen emäksisyys reagoi mattoliiman ja -pehmittimen kanssa, josta aiheutuu sisäilmaongelmia. 

Onkin tutkittu ja todistettu, ettei betonin päälle tulisi koskaan laittaa suoraan toista orgaanista materiaalia, koska se reagoi niihin. Varsinkin jos rakentaessa on käytössä edullisempi perinteinen betoni, jonka sideaineena on OPC-sementti, pH ja vedenkulutustaso ovat hyvin korkeita. Sen sijaan käyttämällä matala-alkalisia tasoitteita, voidaan pinnoittaa turvallisemmin ja helpommin, kun sementin pH on matalampi ja se kuluttaa vettä huomattavasti vähemmän. Laittamalla muovimaton ja betonin väliin viisi millimetriä paksu matala-alkalinen tasoite, vältetään sisäilmaongelmat ja kalliit korjausprosessit.

Pääopit rakenteiden kuivumisesta

Rakenteiden kuivumisessa kannattaa jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon kaikki kuivumiseen vaikuttavat seikat, jotta ne voidaan huomioida aikataulussa ja budjetissa. Tekemällä kerralla oikein ja käyttämällä oikeita tuotteita vähennetään korjaamisesta johtuvia kustannuksia.

Yleisesti todettuna järkevin rakenne kaikille pinnoitusmateriaaleille on tehdä raakavalu betonista ja käyttää pintatasoitteita ennen pinnoittamista. 

Gunnar Laurén

Perehdy syvemmin aiheeseen Raksapodi-podcastin äärellä! Kuuntele koko jakso ja opi mikä on ns. Erikeeper-vesi, miksi primerin käyttö kannattaa ja mitä tulee huomioida pikatasoitteita käyttäessä!

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

*
Back top