Terveydenhuollon tilat

Sairaala

Terveydenhuollon tilat



Terveydenhuollon kiinteistöt elävät muutoksessa ja tulevaisuuden toimintamalli on vasta suunnitteilla
 

Vanhimmat sairaalarakennukset Suomessa ovat 1800-luvulta ja suurin osa nykyisistä sairaalarakennuksista rakennettu lähes puoli vuosisataa sitten.

Lääketieteellinen tieto kaksinkertaistuu viiden vuoden sykleissä – terveydenhuollon toimintatavat ja sairauksien hoitomenetelmät muuttuvat yhdessä tiedon kanssa.

Viime vuosituhannella rakennetut kiinteistöt ovat usein epätarkoituksenmukaisia, sijaitsevat kaukana asiakkaistaan ja ovat toiminta- ja ylläpitokustannuksiltaan kalliita. Toisaalta kiinteistöjen korjausastettakaan ei voi kasvattaa loputtomiin.

Väestö ikääntyy, elämme yhä pidempään ja yhä useampia sairauksia osataan hoitaa. Hoitotyön tuottavuuden tulee kasvaa, samalla kun osaaminen syventyy ja hoitohenkilökunnasta tulee pulaa. Tämä luo paineita rakentaa muuntojoustavia ja tekniseltä käyttöiältään pidempään palvelevia kiinteistöjä. Hyvällä suunnittelulla luodaan parempaa toimintaa ja tilojen vastaavuutta sen vaatimuksiin.

Digitaalinen rakentaminen

Meillä Saint-Gobainilla on tietoa, osaamista ja asiantuntemusta rakentamisen eri osa-alueilla. Laajan kansainvälisen toimintamme ansiosta tunnemme materiaalit, tuotteet ja ratkaisut. Hallitsemme erilaisten toimintaympäristöjen erityispiirteet. Tarjoamme asiakaskohtaisia ratkaisuja, jotka ovat helposti toteutettavia, huollettavia ja pitkäikäisiä.

Digitaalisuuden hyödyntäminen rakentamisessa mahdollistaa virheiden ennakoinnin ja eliminoimisen, sekä parantaa tuottavuutta. Tarjoamme tuotetietoa siinä digitaalisessa muodossa, mikä on asiakkaalle luontevin.

Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus tehdä rakentamisen digitalisaatiosta kannattavaa sidosryhmillemme ja asiakkaillemme. Haluamme vahvistaa yhteistyötä ja rakentaa pitkäaikaisia, luottamukseen perustuvia kumppanuuksia. Uskomme, että pitkät kumppanuussuhteet toimivat perustana reilulle, kestävälle ja kannattavalle liiketoiminnalle. Yhdessä olemme paljon enemmän.

Myös rakennusmateriaaleihin liittyvän erilaisen digitaalisen tiedon on kuljettava koko elinkaarella mukana ja kehityttävä elinkaarivaiheen mukaiseen tietosisältöön, Tämä edellyttää tiedon tuottajalta paitsi materiaalien tuntemusta myös kiinteistön elinkaaren ja digitalisaation tietovaatimusten ymmärtämistä.

 

 

Terveydenhuolto
top-left

 

 

Terveydenhuolto
top-left

              

Terveydenhuollon rakennuksissa on lukuisia erilaisia tiloja

Sairaaloissa ja erilaisissa terveydenhuollon rakennuksissa on lukuisia erilaisia tiloja. Eri tiloissa tapahtuu erilaista toimintaa, johon tilojen tulee soveltua. Tietyt tilat edellyttävät rauhaa ja yksityisyyttä, toiset tilat taas esimerkiksi iskun- ja kulutuksenkestävyyttä tai optimaalista ääniympäristöä.

Lue, mitä haastattelemamme asiantuntijat kertovat Savonlinnaan suunnitteilla olevasta uudesta terveysasemasta:



Meiltä sinulle

Kehitämme Saint-Gobain Finlandilla tätä uutta terveydenhuollon sivustoa ja otamme mielellään kehitysehdotuksia vastaan. Sivusto on askel kohti yhteistä S-G Finlandin terveydenhuollon konseptia ja sen tarkoituksena on palvella terveydenhuollon tilojen ja rakennusten suunnittelua parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuorovaikutus terveydenhuollon tilojen käyttäjien ja rakennushankkeissa mukana olevien osapuolten kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta pystyisimme auttamaan ja palvelemaan hankkeissa mukana olevia osapuolia mahdollisimman hyvin. Ota meihin yhteyttä.

 

""


Miten me haluamme edistää kestävää, vihreää rakentamista?

Rakennuksilla on valtava vaikutus meihin ihmisiin ja ympäristöömme. Rakennusten ympäristövaikutusten minimoiminen koko niiden elinkaarella, vastuulliset materiaalivalinnat ja rakennusten käyttäjien hyvinvointi tulee asettaa keskiöön kaikessa rakentamisessa.

Kestävät, vihreät rakennukset eivät hyödytä vain ympäristöämme, niiden on osoitettu olevan myös terveellisempiä, laadukkaampia, ylläpitokustannuksiltaan edullisempia ja mikä tärkeintä edistävän rakennusten käyttäjien hyvinvointia.

Ratkaisumme tukevat kestävää, materiaalitehokasta rakentamista ja erityisesti paikallisia ja kansainvälisiä ympäristösertifiointeja. Tarjoamme läpinäkyvää, luotettavaa ja helposti saatavilla olevaa materiaali- ja tuotetietoa.

Laadimme tuotteillemme kolmannen osapuolen varmentamat EPD-ympäristöselosteet ja kehitämme yhä kestävämpiä, vastuullisia ja turvallisia rakennusmateriaaleja.


Lue lisää vastuullisuudesta